Augustinián Juraj Pigula napísal knihu Svätý Augustín: Životopis, spiritualita a texty

O svätom Augustínovi sa zvykne hovoriť ako o jednom z najväčších učencov cirkvi. A je to pravda. Vyvodiť si z toho záver, že tento svätec je predovšetkým svätcom učencov, by však bolo veľkou chybou.

Augustín hľadajúci, milujúci, padajúci a znova vstávajúci je svätcom z mäsa a kostí, ktorému nič ľudské nebolo cudzie, a preto je blízky každému človeku. Aj tomu v 21. storočí.

Práve takto ho vo svojej novej knihe Svätý Augustín: Životopis, spiritualita a texty (Postoj Media, 2024) približuje jeho duchovný syn Juraj Pigula. V diele rozdelenom na tri časti opisuje nielen pohnutý život „svätého hriešnika“, ale aj jeho duchovný život a ponúka tiež ochutnávku z jeho diel. 

Osviežujúcim bonusom sú divadelné texty otvárajúce každú kapitolu, v ktorých otec Juraj umelecky stvárnil kľúčové momenty Augustínovho života. Farským či iným spoločenstvám tak ponúka kompletný scenár, na základe ktorého môžu pripraviť divadelné predstavenie o tomto svätcovi.

Verím, že už týchto niekoľko riadkov svedčí o tom, aký nevšedný, mnohovrstevný a po každej stránke obohacujúci je nový životopis svätého Augustína, ktorým vydavateľstvo Postoj Media otvára novú edíciu moderných biografií veľkých svätcov.

Imrich Gazda / svetkrestanstva.postoj.sk