Páter Zamkovský bude viesť duchovné obnovy v Litve

Od 14. do 20. marca bude v litovskom meste Kaunas P. Michal Zamkovský s pomocníkmi z Rieky Života viesť duchovné obnovy.  Prvú obnovu vykonajú na pozvanie arcibiskupa Mons. Liongitasa Virbalasa, S.J, pre kňazov arcidiecézy. Druhá obnova bude určená pre koordinátorov evanjelizácie v tejto arcidiecéze. Tretia sa uskutoční v kontemplatívnom kláštore pre sestry benediktínky v meste Kaunas.
Zdroj: www.cssr.sk; -rd-