Salezián biskup Ferrando vyhlásený za ctihodného

Počas audiencie, ktorú vo štvrtok 3. marca pápež udelil kardinálovi Angelovi Amatovi SDB, prefektovi Kongregácie pre kauzy svätých, pápež František splnomocnil kongregáciu na zverejnenie dekrétu, ktorý posudzuje hrdinské cnosti Božieho služobníka Štefana Ferranda (1895 – 1978), Saleziána dona Bosca, titulárneho arcibiskupa mesta Troina a niekdajšieho biskupa Shillongu, zakladateľa Kongregácie sestier misionárok Márie Pomocnice kresťanov.

Z výziev, ktorým čelila diecéza Shillong v čase, keď tam biskup Ferrando pôsobil, patrila medzi najväčšie nedostatok pracovníkov. Hneď sa ponoril do práce, ktorá mala za cieľ tento problém vyriešiť. V tom čase boli misionári oceňovaní ako sprostredkovatelia sociálneho pokroku, preto sa od biskupa dožadovali priradenia kňazov, rehoľníčok, doktorov, vychovávateľov a ďalšieho personálu do ich komunít.

Počas 2. svetovej vojny nariadila britská vláda internáciu väčšiny talianskych a nemeckých misionárov v Britskej Indii. Biskup teda ostal s 30 kňazmi a 20 klerikmi v diecéze. Veril, že je dôležité organizovať miestnych ľudí na klerické pozície, preto založil Sestry misionárky Márie Pomocnice kresťanov v roku 1942. V roku 1962 sa mu konečne podarilo založiť seminár sv. Pavla v Shillongu.

V roku 1969 indická vláda nariadila, že všetci zahraniční misionári majú byť nahradení miestnymi. V dôsledku tohto vyhlásenia biskup Ferrando rezignoval a vrátil sa do Talianska, kde v roku 1978 zomrel.

zdroj a foto: www.saleziani.sk; ANS, tl