Páter Zollner SJ: „V procedúrach musíme byť jasní, no problém to magicky nevyrieši.”

Páter Hans Zollner SJ poskytol interview novinárom o stretnutí biskupov o ochrane maloletých v Cirkvi, ktoré sa dnes, 21. februára začína v Ríme. Zodpovedný prístup, nesenie zodpovednosti z titulu úradu a transparentnosť: toto sú tri hlavné témy, ktorými sa budú zaoberať predsedovia biskupských konferencií z celého sveta. Stretnutia sa zúčastní aj Svätý Otec František.

„Ide o etapu, ktorá je síce dôležitá, no je súčasťou dlhej cesty“, po ktorej sa vydala Cirkev pred tridsiatimi piatimi rokmi v niektorých krajinách, ako sú Spojené štáty americké a Írsko, pred deviatimi rokmi v nej pokračovalo Nemecko a západná Európa. Jej cieľom je, aby „sa k tomuto procesu pridali aj ďalšie krajiny“. Páter Hans Zollner, jezuita, sa s nádejou pozerá do budúcnosti. Je predsedom Centra pre ochranu maloletých na Pápežskej Gregorovej univerzite, členom Pápežskej komisie pre ochranu maloletých a Organizačného výboru stretnutia „ochrana maloletých v Cirkvi“.

Program. Svätý Otec František – uistil prítomných novinárov páter Zollner – sa zúčastní všetkých stretnutí. „Veľmi sa zaujíma o toto stretnutie, zblízka sleduje prípravné práce a angažuje sa v nich.“ Počas prvého dňa sa bude hovoriť o zodpovednosti biskupov za ich duchovnú, právnu a pastoračnú službu. Počas druhého dňa sa bude debatovať o nesenie zodpovednosti z titulu úradu, teda „komu sa majú biskupi a hlavní rehoľní predstavení zodpovedať.“ „V súčasnosti – vysvetlil páter Zollner – biskup sa zodpovedá priamo iba Svätému Otcovi“. Ide však o mechanizmus, ktorý môže veľmi ťažko fungovať, pretože Svätý Otec by mal dohliadať na 5.100 biskupov a keby mal robiť iba toto, tak všetko ostatné by muselo ísť bokom. „Takýto prístup však nie je možný,“ jednoznačne tvrdí páter Zollner. „Musíme teda vidieť, aké štruktúry, procedúry a metódy sú účinné a ktoré možno aplikovať v rámci štruktúr Katolíckej Cirkvi a podľa aktuálnych predpokladov kánonického práva“. Na tretí deň sa bude hovoriť o transparentnosti v Cirkvi, „najmä keď ide o jej vnútorné procedúry; o spoluprácu s občianskymi autoritami, o verejnú mienku a Boží ľud. Jedným slovom, po prvý raz sa na stole ocitne systematická otázka a všetko to, čo sa týka veľkého a mnohorakého organizmu, akým je Cirkev.

Procedúry a predpisy sú potrebné, ale ťažšie je zmeniť zmýšľanie. „Nakoľko je to možné, musíme byť jasní v procedúrach, no takýto prístup problém magicky nevyrieši, pretože je oveľa hlbšie zakorenený než si to dokážeme predstaviť“. Páter Zollner je realista a ukazuje na koreň problému, preto je potrebná predovšetkým zmena zmýšľania. Reformy, ktoré v roku 2001 a 2010 uviedol Benedikt XVI., by samo osebe stačili na to, aby sme sa mohli zaoberať týmito prípadmi. Otázka však spočíva v tom, – upresňuje páter Zollner – že máme pochopiť, „ako zmeniť svoj postoj, čo je oveľa ťažšie než zmeniť nejaký zákon“. Aj v Spojených štátoch amerických sa myslelo, že sa všetko po uvedení nových predpisov „vyrieši, čo sa však nestalo“.

Nikdy nehovoriť „u nás tento problém neexistuje”. Ďalší bod, ktorý veľmi leží na srdci Svätého Otca, je potreba, aby si biskupi vypočuli obete a „záleží mu, aby sa toto stretnutie udialo doma a nie len tu [vo Vatikáne], pretože túto námietku sem tam počuť v niektorých častiach sveta a počujem ju nie len od tých, ktorí sú členmi Cirkvi: ´U nás tento problém neexistuje´. To znamená, že sa o ňom nehovorí, pretože tento problém existuje na celom svete a bohužiaľ aj  naďalej bude existovať. Nemáme si robiť ilúzie o tom, že toto zlo úplne vymizne, bola by to nebezpečná ilúzia. To, čo musíme urobiť, je angažovať sa a zo všetkých síl sa usilovať, aby sa to už viac nestalo“.

Bolesť, ktorú zneužívanie zanecháva. Páter Zollner však hovorí o základnej podmienke: vždy si vypočuť obete. „Ak sa skutočne stretneme s obeťou, ktorá pred nami sedí hodinu, dve alebo päť a my počúvame jej volanie o pomoc, plač, zranenia, ktoré podstúpila jej psychika, telo, srdce i viera, nemôžeme zostať rovnakými ako predtým. Ak ju niekto skutočne počúva, odíde zmenený. Dôležité je teda skutočne počúvať, otvoriť svoju myseľ, uši a srdce. Toto je podmienka, ktorá platí pre všetkých: stretnúť sa s obeťami, vypočuť ich v ich jazyku, ich kontext, úplne pochopiť ich hlboké zranenia.“

Na otázku o posledných vyhláseniach Svätého Otca Františka o zneužívaní žien a rehoľných osôb a či je aj táto téma je zaradená do programu vo Vatikáne, páter Zollner odpovedal, že témou stretnutie je ochrana maloletých, pretože „deti sú najmenej chránené, sú najzraniteľnejšie obete, ktoré nemajú hlas. Ak sa na tomto stretnutí dosiahne systematická perspektíva a príde k zmene postoja, bude to mať istotne dosah aj na násilie na ženách a rehoľných sestrách.“

Poslednú nedeľu Svätý Otec František pozval veriacich k modlitbe za blížiace sa celosvetové stretnutie zástupcov biskupských konferencií zamerané na uvedenú tému a jeho prianím je, aby to bol „čin silnej pastoračnej zodpovednosti voči naliehavej výzve našej doby.“

Podľa zahraničných materiálov pripravil Štefan Turanský SDB