Svätý Otec odobril nové apoštolské priority jezuitov: Vzťah s Pánom je kľúčový

Pápež František v liste generálnemu predstavenému jezuitov P. Arturovi Sosovi SJ odobril nové apoštolské preferencie, ktoré si Spoločnosť Ježišova zvolila na obdobie najbližších desiatich rokov. Štyri univerzálne apoštolské preferencie Spoločnosti Ježišovej na obdobe rokov 2019 – 2029 dnes generál jezuitov oficiálne vyhlásil ako misiu potvrdenú pápežom Františkom.

Štyri zvolené priority sa týkajú duchovných cvičení a rozlišovania, chudobných a vydedencov, mladých ľudí a životného prostredia. Páter Arturo Sosa SJ v liste z 19. februára 2019 promulgoval apoštolské preferencie v tomto znení:

A. Ukazovať cestu k Bohu prostredníctvom Duchovných cvičení a rozlišovania;

B. Kráčať s chudobnými, vyhnancami sveta, tými, ktorých dôstojnosť bola porušená, v poslaní zmierenia a spravodlivosti;

C. Sprevádzať mladých ľudí pri vytváraní budúcnosti naplnenej nádejou;

D. Spolupracovať pri starostlivosti o náš Spoločný dom.

Štyri zvolené preferencie sú výsledkom 16-mesačného procesu rozlišovania celého rehoľného spoločenstva jezuitov, ktoré prebiehalo na rozličných úrovniach. Do procesu boli zahrnutí prakticky všetci členovia rehole. Nové apoštolské priority Spoločnosti Ježišovej schválil Svätý Otec František v liste, ktorý prinášame v plnom znení.

List pápeža Františka generálnemu predstavenému jezuitov

Vo Vatikáne, 6. februára 2019

Najdôstojnejšiemu pátrovi Arturovi Sosovi SJ, generálnemu predstavenému Spoločnosti Ježišovej

Drahý brat, ďakujem za tvoj list zo 17. januára a za rozhovor, ktorý sme mali v tejto súvislosti.

Proces, ktorým sa Spoločnosť dopracovala k univerzálnym apoštolským preferenciám na najbližšie roky bol kráčaním, to znamená, že výber z rozličných apoštolských možností ju uviedol do pohybu. Táto skutočnosť ma potešuje, bolo to dynamické rozlišovanie, a nie niečo knižné či laboratórne, čo by naopak nebolo ozajstným rozlišovaním.

Štyri vybrané preferencie sú navyše v súlade s aktuálnymi apoštolskými prioritami Cirkvi, vyjadrenými prostredníctvom riadneho magistéria pápeža, synôd a biskupských konferencií, predovšetkým vychádzajúc z Evangelii gaudium.

Prvá preferencia je kľúčová, pretože predpokladá ako základnú podmienku vzťah jezuitu s Pánom, osobný a komunitný život modlitby a rozlišovania. Odporúčam ti, aby si vo svojej službe generálneho predstaveného na tomto nástojil. Bez tohto postoja modlitby ostatné nefunguje.

Vďaka za túto prácu, ktorú odobrujem a potvrdzujem ako misiu. Prosím, neprestávaj sa za mňa modliť. Ja tak robím za vás a Spoločnosť.

Nech ťa Ježiš žehná a Svätá Panna ochraňuje. Bratsky,

František

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Dodajme, že v predchádzajúcom období sa Spoločnosť Ježišova riadila apoštolskými preferenciami formulovanými pred vyše 15 rokmi vtedajším generálnym predstaveným P. Petrom-Hansom Kolvenbachom. Týkali sa Afriky, Číny, medziprovinčných diel v Ríme, intelektuálneho apoštolátu a služby utečencom.

Zdroj: Vatican News, jb