Paulínky z pražskej komunity, Nemecka a Poľska sa znova stretli

Každý rok sa sestry paulínky z pražskej komunity stretávajú so sestrami z Nemecka a Poľska. Aj tento rok o ich stretnutí platilo to biblické: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“

V prípade Stredoeurópskej delegatúry Dcér sv. Pavla to je „tam, kde sa sestry svorne schádzajú a delia sa o svoje skúsenosti, radosti i starosti života a apoštolátu“.

Ich stretnutie obohatil „paulínsky brat“, kňaz z Inštitútu Ježiša Kňaza Giuseppe Forlai. Okrem iného si pre ne pripravil niekoľko zamyslení na jednu z kľúčových tém paulínskej spirituality: studiositá. Tento taliansky termín sa nedá preložiť len ako návyk študovať, ale je potrebné ho chápať i tak, že všetko, a predovšetkým Sväté písmo, sa stáva pre paulínku zdrojom štúdia pre život i pre apoštolát, ako o tom písali sestry na svojom českom webe.

Spoločné dni boli aj obhliadnutím sa za všetkým, čo sa udialo, podarilo a prípadne ešte „nedotiahlo“ za uplynulých šesť rokov. Dni však patrili aj spoločnej modlitbe, rozhovorom, zdieľaniam vízií do budúcnosti, tiež púti k hrobu svätej sestry Faustíny a výletu do Krakova či do soľných baní vo Wieliczke.

-fc-