Pešia púť k relikviám bl. Metoda (z Nižného Hrabovca do Michaloviec)

Michalovce sú už niekoľko rokov – aj prostredníctvom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – duchovným centrom Zemplína. Pri jednom rozhovore som tiež započula krásne slová: „My Slováci máme ohromnú milosť – mať niekoľko blahoslavených, ktorí za nás môžu orodovať…“ A o čo viac, keď máme toľko relikvií, ktoré sa nachádzajú práve na východnom Slovensku… Vieme ich však „využiť“?

Svedectiev o prosbách, ktoré boli vypočuté na príhovor Metoda Dominika Trčku, je niekoľko. Každého 25. v mesiaci sa k jeho relikviám prichádzajú modliť pútnici z ďalekého i blízkeho okolia. Majú v sebe ohromnú vieru, že skrze jeho príhovor u nebeského Otca získajú požehnanie vo veciach, ktoré ich trápia. Zemplínčania v ňom majú naozaj veľkého orodovníka a 25. augusta 2018 aj veľkého spolupútnika na 6. ročníku pešej púte.

Každý pútnik by si pritom mal pred púťou vybrať úmysel, ktorému obetuje celé kráčanie. Vybrať si úmysel – to je veľmi dôležité. Spätnou väzbou máme potvrdené, že úmysel kráčania počas pešej púte sa najčastejšie spája s nejakým ťažkým životným rozhodnutím, s nejakou prekážkou v živote. Pútnici sa mnohokrát vyberajú na púť i s myšlienkou obety za inú osobu, ktorá je chorá a sama by ju nezvládla. Počas piatich ročníkov púte sa pritom vystriedala pomerne široká veková škála účastníkov. Často sa nám tiež potvrdzuje, že sú nimi aj staršie osoby, ktoré majú akýsi hendikep. Už v Nižnom Hrabovci povedia, že pôjdu, pokiaľ im to sily dovolia – a ani nevedia, akou posilou sú pre mladých pútnikov, ktorí si zopár kilometrov pred cieľom povedia, že už nevládzu. Aj tu sa potvrdí to staré známe – VEK je len bezvýznamné číslo…

Tento rok si naša cirkev pripomína veľmi dôležitú udalosť – 50. výročie jej obnovenia (v roku 1968). Otec Metod Dominik Trčka CSsR patril k tým „vyvolencom“, ktorí boli počas obdobia jej neexistencie internovaní, pričom na následky korekcie vo väzení aj zomrel. Gréckokatolícka cirkev teda 18 rokov neexistovala, nemala oficiálnych kňazov, ani chrámy, a napriek tomu prežila – i prostredníctvom ľudí, ktorí jej zostali verní. Dnes žijeme na Slovensku v čase slobody – tento ročník púte ale skúsme obetovať pamiatke veriacich, ktorí obránili našu vieru, aj pamiatke osôb, ktoré neváhali pre toto svoje presvedčenie položiť i vlastný život; ako otec Metod Dominik Trčka.

Jana Lukáčová

(Prevzaté s láskavým dovolením redakcie časopisu Misionár 08/2018)

 

Viac informácií: www.dmt.sk alebo: https://www.facebook.com/groups/priateliaDMTrckuCSsR/
Kontaktná adresa: daatma(at)gmail.com alebo janalukov(at)gmail.com