Skutočný pokrm pre skutočný hlad

(Jn 6, 51 – 58) V dnešnom evanjeliu Ježiš ponúka seba, svoje telo ako chlieb…

„… chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Čo znamená život, čo znamená žiť? Žiť znamená myslieť, pamätať, cítiť, pozerať, počúvať, milovať, hovoriť, dúfať, prežívať radosť. Aby sme mohli robiť to všetko, Ježiš nám ponúka seba. On je múdrosťou života, to znamená múdrosťou myslenia, pozerania, pamätania. Keď sa niečo z toho začína kaziť, znamená to, že chýba tam podstata – ON sám. Tým, v čom Ježiš nie je, sa človek nenakŕmi, nenasýti sa. Život v myslení je objavovaním pravdy, jej hľadaním, je ochotou neustáleho poznávania a milovania. Áno, tam, kde je zodpovednosť, hľadanie, nadšenie – tam je život, jeho život, tam je Pán.

„Židia sa hádali medzi sebou…“ Človek sa pýta človeka namiesto toho, aby sa pýtal Boha, ktorý je pred človekom, ktorý je nad človekom. Židia sa hádali, lebo si mysleli, že sú múdrejší ako Ježiš, že sú pred a nad BOHOM. Pýtanie sa Boha a potom trpezlivé čakanie na jeho odpoveď je múdrosťou, ku ktorej dospievame. Tí, ktorí sa hádajú, nepočúvajú sa navzájom. Aby sme mohli žiť, musíme počúvať. Počúvanie je čakaním na Pánovo slovo.

Ďalším problémom je podozrenie: „Ako nám tento môže dať?“ Zdá sa, že človek pozná Boha. Aspoň tak pôsobí. Podozrenie je démonickou silou v človeku. Je to obvinenie bez dôvodov, bez toho, aby som vypočul toho, ktorého podozrievam. Voči komu som podozrivý a prečo? A možno sám neviem, čo sa vo mne deje, nerozumiem. Takže, Bože, daj mi poznať teba, aby som poznal seba. Pomôž mi odstrániť rozporuplné úmysly, túžby a myšlienky a prijať tvoje vysvetlenie – keď sa to stane.

„Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.“ Telo a krv –  život Ježiša, jeho láska, jeho starostlivosť, neha, oddanosť, pamätanie, odpustenie. Je to jeho pokrm pre mňa. Skutočný pokrm, ten ktorý uspokojuje všetok hlad, smäd, všetky túžby, potreby.

Pane Bože, môžeš nasýtiť svojím „Telom a Krvou“ všetky moje potreby tela a ducha, rozumu a citov? Skutočný (Pravý) pokrm hasí skutočný hlad. Aký je môj „hlad“? Čo je mojím „pokrmom“? Čím sa „kŕmim“, aby som uhasil môj najväčší „hlad“? Skutočný hlad potrebuje skutočný pokrm. Prosím, Bože, daj mi z toho chleba, aby som už viac nehladoval, viac neprahol.

Prijímanie Tela a Krvi Ježiša vyžaduje od človeka iné hľadania, iné ciele, odlišné od doterajších túžby. „Hľadajte to, čo je hore, snažte sa o to, čo je hore…“

Adam Walczuk SAC