Pešia púť s redemptoristami do Michaloviec

Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 8. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 29. augusta 2020.

Púť sa začne o 6.15 hodine svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan a Michaloviec. V každej obci sa zastavia v miestnom gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Predpokladaný príchod do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach je okolo 17.00 hodiny. Pútnici sa tam môžu zúčastniť aj na programe odpustovej slávnosti.

Niekoľko ďalších poznámok a pripomienok:

Tričko pre pútnikov
Aj tento rok pripravujeme špeciálne tričko pre pútnikov. Ak máte záujem, môžete si ho objednať na e-mailovej adrese: janalukov@gmail.com alebo daatma@gmail.com, kde je potrebné uviesť veľkosť a počet kusov. Bližšie informácie k tričku ešte zverejníme v skupine Priatelia bl. Dominika Metoda Trčku.

Predpísaný pôst
Pripomínam, že v deň našej púte je aj sviatok Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána, a teda je aj predpísaná zdržanlivosť od mäsa. Prosím, aby sme to rešpektovali a nikoho svojim neuváženým konaním nepohoršili.

Vzhľadom na to, že stále pretrvávajú isté obmedzenia z dôvodu koronavírusu COVID-19
– každý pútnik má povinnosť mať so sebou rúško, ktoré musí mať nasadené v jednotlivých chrámoch a musí mať prekryté horné dýchacie cesty;
– je potrebné dbať na predpísané rozostupy, hoci je to dosť náročné zachovať, preto sa zariadime podľa aktuálnych okolností;
– pri vstupe do každého chrámu bude dezinfekcia, ktorú použijú všetci pútnici na ruky;
– v prípade väčšieho množstva pútnikov, ak nebude možné dodržať stanovené predpisy, katechéza sa uskutoční nie v chráme, ale vonku;
– dezinfikovať sa bude aj držiak ozvučenia, rukoväť mikrofónu a rovnako zabezpečené budú aj palice pri zástavách.

Budeme aj naďalej sledovať nariadenia hygienikov a v prípade veľkého nárastu počtu nakazených v regióne poskytneme ďalšie vysvetlenia a inštrukcie.

za organizátorov o. Atanáz Daniel Mandzák, CSsR