Piaristi na Slovensku založili tretí rád – Piaristickú fraternitu

Rehoľa piaristov sa 5. októbra 2016 rozrástla o svoj tretí rád – Piaristickú fraternitu na Slovensku. Členovia z Prievidze a Nitry zložili na jeden rok slávnostný sľub, v ktorom sa zaviazali mať účasť na charizme sv. Jozefa Kalazanského – starostlivosti o deti a mládež. Počas svätej omše, celebrovanej provinciálom Jurajom Ďurnekom SchP, predniesol pozdrav od Generálnej rady Fraternity generálny asistent rehole.

Piaristická fraternita na Slovensku je tak deviatou fraternitou piaristov a pripojila sa k tretím rádom, ktoré už existujú napr. v Brazílii, Argentíne, Poľsku, Venezuele. Cieľom fraternity je podporovať piaristické diela a privádzať mladých ľudí k osobnému vzťahu s Ježišom.

zdroj: piaristi.sk

-msk-