V Smižanoch sa uskutočnilo plenárne zasadnutie rehoľných predstavených

V dňoch 17. – 18. októbra 2016 sa v Exercičnom dome otcov pallotínov v Smižanoch uskutočnilo plenárne zasadnutie Konferencie vyšších rehoľných predstavených, za prítomnosti devätnástich vyšších rehoľných predstavených, ako aj pozvaných hostí. V úvode stretnutia sa prečítal pozdrav od apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Maria Giordanu, v ktorom bol zdôraznený význam prebiehajúceho Roka milosrdenstva.

Medzi hlavné body programu plenárneho zasadania patrilo zriadenie Psychologického centra v Dome svätého Gorazda v Bacúrove, kde pod vedením psychológa budú prebiehať diagnostické, terapeutické a poradenské aktivity pre rehoľníkov a kňazov. Projekt predstavil odborný garant predmetu – psychológ Matúš Kucbel. Prítomným sa prihovoril vladyka Milan Lach, ktorý vyzval predstavených reholí na väčšie zapojenie rehoľných kňazov do služby nemocničných duchovných. Benediktín Michal Mária Kukuča, ktorý prezentoval unikátny internetový portál www.rehole.sk, kde budú sústredené informácie o všetkých reholiach pôsobiacich na Slovensku, ich pôsobení a prebiehajúcich projektoch. Oficiálny program bol ukončený svätou omšou, ktorú celebroval vladyka Lach.

zdroj: tkkbs – br. Oskar Jozef Vaľko OP

foto: archív KVRP