Plenárne zasadanie KVRP v Smižanoch

Na plenárnom zasadaní Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP) v  Smižanoch rokovali predstavení mužských reholí o dôležitých otázkach pre rehoľné spoločenstvá a Cirkev na Slovensku. Pracovné stretnutie viedol P. Václav Hypius, predseda KVRP. Stretnutie začalo večer 18. apríla, kde sa prítomní oboznámili s novými skutočnosťami a zaujímavosťami v rehoľných spoločenstvách. Plenárne zasadanie pokračovalo až do popoludnia 19. apríla. Za Konferenciu vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) prezentovala možnosti spoločných projektov sr. Marta Chraščová. Na zasadaní sa zúčastnil aj vladyka Mons. Milan Chautur, ktorý sa prítomným prihovoril, odpovedal na otázky a odslúžil sv. omšu na záver stretnutia.

-jp-