Pápež František ocenil 35-ročnú službu jezuitského centra pre migrantov v Taliansku

„Príliš často sme vás neprijali! Odpusťte uzavretosť a ľahostajnosť našich spoločností… Ste považovaní za záťaž, problém, výdavky, no ste naopak darom.“ Takto sa prihovára migrantom Svätý Otec František vo videoposolstve, v ktorom dnes zablahoželal jezuitskému stredisku Centro Astalli k jeho 35-ročnej činnosti. Poďakoval sa tak za prácu v oblasti „prvého a druhého stupňa prijatia“ migrantov v ôsmich pobočkách v rámci Talianska: Rím, Palermo, Catania, Trento, Vicenza, Neapol, Miláno a Padova. V roku 2015 túto službu zabezpečovalo 554 dobrovoľníkov.

Videoposolstvo pápeža Františka zverejnili počas dnešnej prezentácie Výročnej správy Centra Astalli, mapujúcej situáciu migrácie v rámci celého Talianska. S príspevkom vystúpil aj niekdajší taliansky premiér a európsky politik prof. Romano Prodi. Prezident Centra Astalli P. Camillo Ripamonti SJ privítal na podujatí aj predsedu talianskeho Senátu Pietra Grassa.

„Bol som pocestný a prichýlili ste ma“ – tieto slová Matúšovho evanjelia (Mt 25,35) sú mottom pápežovho videoposolstva. Svätý Otec v ňom pripomenul aj prorockú víziu niekdajšieho generálneho predstaveného jezuitov P. Pedra Arrupeho, ktorý zaradil službu utečencom medzi priority rehole po tom, ako bol priamo konfrontovaný so situáciou utečencov pri návšteve Ázie.

V závere pápež takto povzbudil pracovníkov i dobrovoľníkov Centra Astalli:„Naďalej kráčajte s odvahou po ich boku, sprevádzajte ich a nechajte sa tiež sami sprevádzať: utečenci poznajú cesty, vedúce k pokoju, lebo poznajú štipľavý zápach vojny“.

V roku 2015 pristálo pri talianskych brehoch 153 842 osôb, ktoré pochádzajú najmä z Afriky a v menšej miere z Blízkeho východu (Pakistan, Afganistan, Irak), píše sa vo výročnej správe, ktorú predstavili v rímskom divadle Teatro Argentina. Minulý rok bolo v Taliansku podaných 83 970 žiadostí o ochranu, čo predstavuje nárast o 20 000 v porovnaní s rokom 2014. Postupne ubúda počet tzv. ,prechodných‘ migrantov (hlavne z Eritrey, Sudánu, zo Sýrie a Somálska), ktorí po vylodení v Taliansku žiadajú o azyl v inej krajine. Naopak rastie systematickosť ich rozmiestňovania do všetkých talianskych regiónov.

Správa ďalej konštatuje, že po tom, ako bol od jesene v rámci EÚ zavedený systém tzv. ,hotspotov‘, skomplikovalo to pre nútených migrantov prístup k ochrane. Stovky ľudí tak boli ponechané bez pomoci následkom takzvaných ,odložených odmietnutí‘. Centrum Astalli sa spolu s inými neziskovými asociáciami zasadzuje nielen za materiálnu podporu a právnu pomoc utečencom, ale aj za odsúdenie zneužívania, aby sa právo na azyl naďalej plne garantovalo. Správa konštatuje potrebu preorientovania súčasných programov núdzového prijímania na systémovejšie, čo by prispelo k zjednodušeniu procesu integrácie.

Za rok roku 2015 bolo medzi klientmi Centra Astalli aj 620 prípadov osobitne zraniteľných osôb, teda obetí mučenia či sexuálneho zneužívania. Centrum im zabezpečuje lekársku starostlivosť a právnu pomoc. Takmer všetky ženy, ktoré využili služby gynekológie (v roku 2015 ich bolo 281), sa stali obeťami mučenia, sexuálneho násilia či zneužívania či už v krajine pôvodu, počas cesty alebo aj po príchode do Talianska.

Výročná správa tiež informuje, že minulý rok sa v Ríme 14 rehoľných kongregácií rozhodlo prichýliť v svojich domoch celkovo 68 utečencov. Na prijatie ďalších utečencov sa momentálne pripravuje ďalších deväť náboženských inštitútov.

Zdroj: RV; -bp-

Foto: www.flickr.com