Po prvýkrát budú obrady doživotných sľubov v Krakove-Lagievnikoch v slovenčine

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch dve Slovenky, sr. M. Blanka a sr. Jana Mária, zložia svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

Po päťmesačnej príprave, tzv. tretej probácii, počas slávnostnej svätej omše o 10.30 hod. povedia Bohu svoje áno. Po prvýkrát v histórii tejto rehole budú celé obrady v slovenčine. Svätú omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Zdroj: milosrdenstvo.sk
-fc-