Počet zabitých misionárov v roku 2018 stúpol na 40

Pápežská agentúra pre misie Fides vydala správu, podľa ktorej v priebehu roka 2018 bolo na celom svete zabitých 40 misionárov, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy ich bolo 23. Tragické poradie vedie tohto roku Afrika, pričom predchádzajúcich osem rokov to bola Amerika.

Slovami pápeža Františka: „Koľko bratov dnes trpí prenasledovaním pre Ježišovo meno!“ uviedla 29. decembra agentúra Fides koncoročnú štatistickú správu o zabitých misionároch vo svete. Podľa týchto údajov bolo v roku 2018 zabitých 40 misionárov: 35 kňazov, 1 seminarista a 4 laici. V Afrike bolo zabitých 19 kňazov, 1 seminarista a 1 laik (21); v Amerike 12 kňazov a 3 laici (15); v Ázii 3 kňazi (3); v Európe jeden kňaz (1).

Pevní vo viere napriek nebezpečenstvu života

Každoročný zoznam agentúry Fides sa týka nielen misionárov ad gentes v užšom slova zmysle, ale zaznamenáva všetkých pokrstených zaväzujúcich sa k životu Cirkvi, ktorí zomreli násilným spôsobom, hoci to nemuselo byť výslovne kvôli „nenávisti k viere“. Z tohto dôvodu agentúra nepoužíva pojem „mučeníci“. 

Viacerí misionári zahynuli aj ako obete pokusov o krádeže, a to aj spojených s krutosťou, v prostrediach chudoby a degradácie, kde je násilie životným pravidlom, za nečinnosti autority štátu alebo pri jej oslabení korupciou a kompromismi, prípadne tam, kde sa náboženstvo zneužíva ako prostriedok na iné účely.

Kňazi, rehoľníci či laici za týchto okolností zdieľali s obyčajnými ľuďmi rovnaký každodenný život, prinášajúc evanjeliové svedectvo lásky a služby pre všetkých, ako znamenie nádeje a pokoja, snažiac sa zmierniť utrpenie slabších a zvyšovať hlas v obrane ich pošliapaných práv, odsudzujúc zlo a nespravodlivosť. Tvárou v tvár ohrozeniu svojej vlastnej bezpečnosti títo misionári zostali na mieste s vedomím rizík, ale verní svojim záväzkom.

Zdroj: Vatican News, mh