Poľské vincentské výročie

Páter Tomaž Mavrič, generálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, bol tento víkend 22. – 24. 9. 2017 v Bydgoszczi, kde poľské komunity slávili 400. výročie vincentskej charizmy. Miestny biskup Jan Tyrawa bol hlavným celebrantom slávnostnej nedeľnej liturgie a P. Mavrič kazateľom.

Z jeho homílie vyberáme:

„Malé horčičné semienko, zasiate v roku 1617, sa rozrástlo na veľký strom, ktorý voláme vincentská rodina, ktorá má okolo 200 vetiev s asi dvoma miliónmi členov a je prítomná v 150 krajinách.

Ježiš dal chudobných do centra svojej misie, do centra svojho evanjelizačného plánu, do centra svojho kráľovstva. Vincent chcel nasledovať Ježiša a až keď aj v sebe samom objavil chudobného, identifikoval sa s chudobnými, keď už viac nehovoril ‚chudobní‘, ale keď volal ‚my chudobní‘“. Blížni – duchovne, materiálne, fyzicky, duševne chudobní – sa stali jeho súčasťou, jeho rodinou, stali sa jeho bratom či sestrou. Objavil Ježišovu tvár v chudobných a chudobných v Ježišovi. Toto sa stalo jeho najväčším bohatstvom.

Vincent objavil nerozdeliteľnú jednotu medzi modlitbou a službou, sviatosťami a službou, tajomstvami viery a službou. Vtelenie, Najsvätejšia Trojica, Eucharistia a Mária sa stali piliermi jeho spirituality.

Vincentská charizma je spôsob života. Ako spôsob života v Cirkvi je cestou k svätosti, posvätením nášho života aj života blížnych. Verím, že toto štvorsté výročie inšpiruje mnohých vykročiť v šľapajach svätého Vincenta de Paul.“

Celý text jeho homílie v angličtine nájdete tu.

-fc-