Pomôžme uhasiť smäd nielen po vzdelaní

Občianske združenie SAVIO spúšťa 13. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Jej cieľom je podporiť viac ako 5000 ľudí na severe Kene v Korr, ktorí trpia najmä dlhotrvajúcim suchom. Za vyzbierané finančné prostriedky SAVIO pomôže miestnym získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispeje k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže. Partnerom zbierky sú Saleziáni don Bosca, ktorí v krajine pôsobia 47 rokov. Zbierka potrvá počas celého Pôstu a vyvrcholí na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla 2018.

Situácia v Korr

Pre klimatické zmeny sa na pravidelné dlhé a krátke obdobie dažďov už spoľahnúť nedá, dažde niekedy neprídu vôbec. Dlhodobý nedostatok zrážok počas rokov 2016 – 2017 a následné vyčerpanie vodných zdrojov priviedli túto oblasť Kene k humanitárnej kríze. Bez vody hynie dobytok, preto sa pastieri musia sústavne so stádami premiestňovať za vodou. Sucho spôsobuje aj zvýšenie cien potravín, podvýživu, vyschnuté studne, nespoľahlivá klíma má na svedomí prívalové dažde. Ženy a deti denne za vodou chodia aj 20 kilometrov. Skôr, ako sa deti v Keni naučia písať a počítať, musia sa naučiť, ako prežiť takmer bez vody. Denne k saleziánom prichádzajú ženy, deti aj muži s dobytkom po vodu.

Ako konkrétne môžete pomôcť a načo budú použité peniaze sa dozviete viac ::TU::

zdroj: tehlička.sk

-msk-