Pán si povolal k sebe sr. Angeliku Gladišovú z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

Pán života a smrti si dňa 24. februára 2018 povolal k sebe sestru z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa M. Angeliku – Ivetu Gladišovú. Zomrela v 49. roku života a v 26. roku rehoľných sľubov. Pohrebné obrady budú na Martinskom cintoríne 1. marca 2018 o 10.00 hod. a následne svätá omša v Modrom kostole v Bratislave.

Krátky životopis:

Sestra Angelika, občianskym menom Iveta Gladišová sa narodila 10. júla 1968 v Starej Ľubovni. Má troch súrodencov – staršieho Vladimíra a mladšieho brata Romana. Jej mladšia sestra Jana, toho času sr. Mariana, je členkou gréckokatolíckej Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

Sestra Angelika po ukončení vzdelania na Strednej odbornej škole v odbore krajčírstva v Starej Ľubovni, vstúpila 15. decembra 1989 ako 21-ročná po viacerých kontaktoch so sestrami do Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Kláštore pod Znievom. Noviciát začala v Deň zasväteného života 2. februára 1990. Prvé sľuby zložila 28. augusta 1991 v Kláštore pod Znievom. Už ako mladá juniorka dostala v tejto komunite prvého kontaktu v čase druhej polovice svojho juniorátu zodpovednosť okrem krajčírskej dielne aj za vedenie kandidátok a postulantiek, ktoré viedla od septembra 1994 do augusta 2001. V tom čase zložila dňa 28. júla 1997 doživotné sľuby v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Kláštore pod Znievom. V tej istej komunite sestier prežívala spolu so sestrami veľké sťahovanie charitného domova z Kláštora pod Znievom do Smoleníc, kde pôsobila od januára 1998 a v máji 1999 stala poradkyňou miestnej predstavenej. Okrem chodu komunity zameranej na opatrovanie starších spolusestier a formáciu mladších, sa venovala aj ďalšiemu štúdiu a práci učiteľky náboženskej výchovy na základných školách vo farnosti Klaštor pod Znievom a blízkych susedných farnostiach, neskôr v Smoleniciach. Externú formu štúdia katolíckej teológie ukončila na Teologickej fakulte Univerzity Komenského, v Teologickom inštitúte v Nitre, v auguste 1997.

V období od 1. septembra 2001 do 31. augusta 2010 pôsobila v komunite v Rozhanovciach v Košickej arcidiéze, kde pôsobila ako učiteľka náboženskej výchovy a geografie na základných školách vo farnosti a v okolitých farnostiach. Probáciu na učiteľstvo geografie si dorábala externou formou na Katolíckej univerzite v Ružomberku, detašovanom pracovisku v Košiciach, štúdium ukončila vo februári 2008.

Dňa 1. septembra 2010 začala svoje nové pôsobenie v komunite v Kysuckom Novom Meste. Pracovala ako učiteľka náboženskej výchovy na Strednej odbornej škole v Kysuckom Novom Meste a na niekoľkých základných školách v meste a okolitých obciach. V tejto komunite pôsobila až do jej uzatvorenia v auguste 2015, pričom v rokoch 2013 až 2015 bola v službe predstavenej tejto komunity.

Od 1. septembra 2015 bola menovaná na magistru junioriek a od 1. septembra 2015 dostala prvý mandát provinciálnej asistentky, kvôli čomu sa presťahovala do komunity provinciálneho vedenia v Bratislave. Dňa 2. júna 2017 ukončila dvojročný kurz pre formátorov v Škole duchovnej formácie, ktorú vedú pátri salvatoriáni v Trzebini v Poľsku. Ako provinciálna asistentka mala zodpovednosť za členov Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa, ktoré často navštevovala v Kysuckom Novom Meste a v Trebišove.

V auguste 2017 jej bol v Bratislave diagnostikovaný komplikovaný onkologický nález v pokročilom štádiu, ktorý ju náhle predčasne vyradil z rôznorodej činnosti vo formácii a v provinciálnej rade Slovenskej provincie, ku ktorej sa už kvôli stále sa zhoršujúcemu zdravotnému stavu nemohla naplno vrátiť.

Zomrela starostlivo ošetrovaná vlastnými spolusestrami, zaopatrená sviatosťami a v kruhu svojich najbližších príbuzných skoro ráno o 2:30 dňa 24. februára 2018. Odišla v 49. roku života a v 26. roku rehoľného zasvätenia.

Milosrdný Bože, daj jej večné odpočinutie!

-msk-