Pomôžme zachrániť školu v tábore v Keni, kde pôsobia aj naši saleziáni

Záujemcom ostáva posledných pár dní na to, aby podporili pôstnu zbierku Tehlička (do 12. apríla). Podporu môže získať jeden z najväčších utečeneckých táborov Kakuma. Aj Slováci im tým môžu pomôcť so záchranou školy, ktorú v období dažďov podmýva miestna rieka a hrozí jej zrútenie.

Život vo štvrtom najväčšom utečeneckom tábore je náročný. Najviac ťažký je pre africké deti a mladých ľudí, ktorí sem utiekli do bezpečia pred vojnou a nehostinnými podmienkami z okolitých krajín. Ich jediným zmyslom býva rozvoj vzdelania v miestnej škole, ktorej teraz hrozí kolaps aj s okolitými budovami kvôli rozvodňujúcej sa rieke v období dažďov. „Okrem školy sa tam nachádzajú aj priestory s ubytovaním pre učiteľov. Všetko, čo mladí ľudia v živote stratili, vsádzajú do svojho vzdelania a to im dáva nádej na lepšiu budúcnosť. Zrútenie školy by mohlo obrať o vzdelanie viac ako 3000 detí a mladých utečencov,“ vysvetľuje Zuzana Suchová, PR manažérka občianskeho združenia SAVIO, ktoré spolupracuje so saleziánmi z Don Bosca. V utečeneckom tábore pomáhajú ako jediná rehoľná komunita pri poskytovaní bývania, zdravotnej starostlivosti, poskytovania pitnej vody a pomoci pri udržiavaní hygieny. Na pozvanie OSN tu pôsobia už od roku 1993.

OZ SAVIO chce preto výťažok pôstnej zbierky Tehlička venovať na záchranu školy v tábore. Do zbierky sa môžu zapojiť rodiny s deťmi, ale aj jednotlivci a prispieť tak na presťahovanie školy na bezpečnejšie miesto. SAVIO v rámci kampane spracovalo zaujímavú brožúru s hravými výzvami pre deti, ktorá sa nachádza na webovej stránke www.tehlicka.sk a je voľne dostupná k stiahnutiu. „Prostredníctvom 17 zaujímavých výziev a aktivít, ktorými sprevádzajú slovenský učiteľ Ján Kandur a kenský učiteľ Calvin Lianda, si deti a ich rodičia môžu z pohodlia domova zažiť osobnejší dotyk s realitou života mladých utečencov. V rámci nich spoznajú región Turkana, dozvedia sa základné informácie o živote a vzdelávaní mladých v utečeneckom tábore Kakuma a zoznámia sa s plánom na obnovu školy zasiahnutej riekou,“ dodáva Zuzana Suchová.

Vedeli ste, že v utečeneckom tábore musia ľudia rešpektovať isté pravidlá?

» Utečenci sa môžu pohybovať iba na území tábora a priľahlého mesta.
» Nie je im dovolené voľne cestovať, podnikať ani študovať mimo územia tábora.
» Po príchode do tábora sa musia zaregistrovať.
» Miesto pre život, ich budúce obydlie, im je pridelené.
» Utečenci žijú z tzv. potravinových prídelov, čo predstavuje 7 kg/mesiac (3 kg kukurice, 1 l oleja, 1 kg fazule, 2 kg ciroku).
» Pre väčšie rodiny sú potravinové prídely menšie.
» Hygienické potreby si obyvatelia tábora zakupujú cez poukazy v obchodoch s názvom BAMBA CHAKULA (obchod na poukazy).
» Po 19:00 hod. platí pre všetkých obyvateľov tábora zákaz vychádzania zo svojich obydlí.
» Od roku 2018 je základné vzdelanie spoplatnené sumou 3 000 KSH/rok (cca 30 eur).

Ako môžete pomôcť?

Do Tehličky sa môže zapojiť ktokoľvek jednoduchou registráciou. Vzdelávacie materiály sú dostupné na stiahnutie na webovej stránke www.tehlicka.sk.

Široká verejnosť má možnosť podporiť zbierku darovaním online, zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu mladých v Kakume. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641, SAVIO o.z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

SAVIO o.z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra. V Keni združenie dlhodobo pomáha deťom ulice a ďalším znevýhodneným skupinám mladých ľudí. Viac informácií poskytne Zuzana Suchová, fundraising a PR manažérka, e-mail: suchova@savio.sk, mobil: 0910 123 579

TK KBS, zsu; ml