Rehoľné sestry v prvej línii bojujú proti koronavírusu (Taliansko)

Na chodbách talianskych nemocníc sa rehoľné sestry mimoriadne obetujú pre dobro chorých riskujúc aj svoj život. Rovnako dôležitý zápas prebieha v klauzúrnych priestoroch.

V Taliansku existuje nenápadná a neviditeľná „armáda” rehoľných sestier, ktoré sa bez reklamy a fanfár pustili do boja proti koronavírusu. Väčšina z nich sú zdravotné sestry, ktoré sa obetavo a diskrétne venujú chorým v nemocniciach alebo navštevujú rodiny chorých. Klauzúrne sestry zas zvádzajú boj v duchovnej rovine. Obe skupiny sestier majú v rukách dve silné zbrane: modlitbu a lásku. Rehoľné sestry kamiliánky majú napríklad v Taliansku päť nemocníc: v Ríme, Trente, Trevise, Bresci a v Cremone. Tri posledné uvedené nemocnice prijímajú výlučne iba chorých na koronavírus Covid-19.

Pripravené dať život za iných

„Vo všetkých našich zdravotníckych štruktúrach máme rehoľné sestry – zdravotníčky, ktoré obetavo riskujú svoj život,“ hovorí rehoľná sestra Lancy Ezhuparaová, riaditeľka Nemocnice svätého Kamila v Trevise. Rehoľné sestry sa však neboja, naopak: „My, Dcéry svätého Kamila, skladáme okrem troch známych rehoľných sľubov chudoby, poslušnosti a čistoty ešte štvrtý sľub – slúžiť chorým aj za cenu vlastného života. Možnože v mnohých z nás sa v minulých rokoch tento sľub „zahmlil“, ale dnes je extrémne aktuálny.“ Sestry prijali do nemocnice pacientov chorých na koronavírus a čelia nespočetným ťažkostiam, pretože im chýbajú zdravotnícke prostriedky: „My ako Cirkev, ako rehoľné sestry však istotne necúvneme,“ hovorí sestra Lancy, keď vidí, že jej sestry sú pripravené na všetko, len aby boli blízko tým, čo trpia: „Ich úplná disponovanosť ma dojíma. Sú si vedomé, že môžu zomrieť, ale silu nachádzame v modlitbe, v príhovore svätého Kamila a v našom štvrtom rehoľnom sľube.“

Modlitba – víťazná zbraň

Na druhom fronte je vytrvalá modlitba, ktorá je nevyhnutným predpokladom víťazstva nad súčasnou pandémiou. Aj v tomto prípade sú rehoľné sestry od severného až po južné Taliansko v prvej línii. Niektoré sa napríklad modlievajú ruženec používajúc megafóny umiestnené na balkónoch svojich kláštorov, iné využívajú sociálne siete, kde ponúkajú možnosť zúčastniť sa deviatnikov a rôznych modlitieb, ďalšie v samote klauzúry prinášajú Bohu svoje obety a skutky umŕtvovania. Aj v meste Bergamo, ktoré je jedným z najviac postihnutých talianskych miest, žijú klauzúrne sestry. Predstavená Mária Terézia hovorí: „Začali sme doslova modlitbový maratón. Z celého sveta k nám prichádzajú naliehavé prosby o modlitbu. Veľkodušne sme sa ozbrojili ružencami, deviatnikmi a starobylou modlitbou zvanou Ver, ktorú naše predchodkyne používali v čase veľkého ohrozenia nejakou chorobou.“ Okrem modlitby je tu aj blízkosť a spolucítenie. Dodáva: „Všetky naše sestry sú v telefonickom kontakte so zdravotníckym personálom mestskej nemocnice, ktorý už kolabuje: rozprávajú nám o tragédii, ktorú osobne denne zažívajú. My sa venujeme našej časti a nezabúdame, že telo má aj dušu, ktorú treba brániť a zachrániť.“ Aj takto možno zvádzať zápas s koronavírusom.

Podľa zahraničných zdrojov pripravil Štefan Turanský, SDB
Foto: camilliane.net