Ponuka exercícií v Exercičnom dome svätého Ignáca z Loyoly v Prešove

Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka termíny duchovných cvičení.   

Jún 2023
15.-18. Nasledovať Ježiša znamená chrániť sa hriechu Ján Majerčák SJ
19.-25/27. Od obrátenia k poslaniu Ján Benkovský SJ
19.-27. DC s individuálnym  sprevádzaním Jaroslav Rindoš SJ
26.6.-2.7. DC s individuálnym sprevádzaním Peter Sabol SJ
26.6.-2.7. DC pre rehoľné sestry Ježišove výzvy Jozef Šuppa SJ

Na duchovné cvičenia sa možno prihlásiť písomne na adresu: Exercičný dom, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov; telefonicky (0948 892 929) v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 alebo e-mailom: domsj.po@gmail.com. Treba uviesť termín duchovných cvičení, meno a priezvisko, rok narodenia, presnú adresu a telefonický kontakt. Nástup na duchovné cvičenia je v prvý deň termínu do 16:00, ukončenie je po obede v posledný deň uvedeného termínu. Poplatok na duchovné cvičenia na jeden deň je 30 € (študenti do 26 rokov 25 €  a tí, čo majú diétu 33 €). Ak je možnosť, v Exercičnom dome uprednostia platbu vopred na účet: IBAN: SK50 0200 0000 0000 2573 5572 (VS = deň nástupu DDMMRRRR; do poznámky = meno) alebo v hotovosti pri nástupe alebo využite platbu cez QR-kódom.

TK KBS informoval Jozef Šuppa SJ