Ponuka vzdelávania: Rozvoj mediálnej gramotnosti pre pracovníkov s mládežou

Počas októbrovej medzinárodnej konferencie organizovanej časopisom Zasvätený život v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku sa účastníci dostali k informáciám o plánovanom akreditovanom školení v oblasti médií.

Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na toto vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou, ktoré bude prebiehať v dvoch blokoch počas januárových víkendov (12.– 14. a 26.– 28. január 2018) v Novom Ústí pri Trstenej. Vzdelávanie zastrešuje OZ V.I.A.C a lektorom je Pavel Izrael z Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Absolventi školenia získajú Osvedčenie vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou.

Tento program je zameraný na to ako využívať médiá tak, aby boli prínosom, ako fungujú verejnoprávne a komerčné médiá, ako sa tvorí mediálna realita a aká je relatívna, ako sa tvoria spravodajské hodnoty a tiež aké manipulačné techniky médiá využívajú, aké majú účinky a vplyv. Témy budú zahŕňať aj kyberšikanu, závislosť od internetu, mediálne násilie a sexualitu v médiách.

Súčasťou programu budú aj praktické cvičenia.

Ak máte záujem a otázky, kontaktujte stipendium@ozviac.sk
Prihlasovanie je spustené TU.

-fc-