Posledné slová mučeníkov: „Nech žije Kristus Kráľ! Nech žije Albánsko!“

Po viac ako štyridsiatich rokoch od ich smrti bolo v sobotu 5. novembra v albánskom Skadare (alb. Shkodra) blahorečených 38 mučeníkov komunistického režimu.

Ateistický režim v 40. rokoch minulého storočia kruto zasiahol proti katolíkom, pravoslávnym i moslimom. Medzi mučeníkmi Katolíckej cirkvi, umučenými medzi rokmi 1945 – 1974, sú dvaja biskupi, ktorí nepristúpili na oddelenie Cirkvi od Vatikánu, dvadsaťjeden diecéznych kňazov, sedem františkánov, štyria jezuiti, jeden bohoslovec a štyria laici, z toho jedna žena, postulantka františkánok stigmatínok. Režim ich zlikvidoval ihneď na začiatku, a tak im zabránil apelovať na svedomie a varovať pred nebezpečenstvom komunizmu – iba siedmi z nich boli zabití po roku 1950. Za zločin sa v tejto krajine pokladalo už to, keď sa niekto modlil, prežehnal sa, nosil na krku krížik alebo akýmkoľvek spôsobom dal najavo, že je veriaci. O krutosti svedčí aj to, že počas režimu bolo zničených alebo zrúcaných 1280 kostolov a mešít.

Svätej omši s blahorečením, na ktorú prišlo až 20 tisíc ľudí, predsedal kardinál Angelo Amato, ktorý povedal: „Mučeníci sú žiarivými príkladmi, ktoré žiaria na nebi ľudskosti a ukazujú pravú tvár ľudskej dobroty, jej hlbokej identity stvorenej na Boží obraz.“

Relikvie blahorečených niesol pri svätej omši otec Ernest Simoni, ktorý sám strávil dlhé roky vo väzení. Svojim mučiteľom však odpustil. „Viera v Krista bola pre nás jediným zábleskom nádeje v živote v tomto komunistickom pekle,“ povedal tento 88-ročný kňaz, ktorý bude 19. novembra kreovaný za kardinála.

Počas blahorečenia mali prítomní možnosť počuť o spôsoboch, akými boli mučeníci týraní a popravení, pritom sa však neustále modlili k Bohu a odpúšťali svojim mučiteľom. Zomierali so slovami: „Nech žije Kristus Kráľ! Nech žije Albánsko! Odpúšťame tým, ktorí nás zabíjajú.“

Arcibiskup Angelo Massafra, predseda Albánskej biskupskej konferencie, povedal, že k týmto blahorečeným mučeníkom môžu v budúcnosti pribudnúť mnohí ďalší: „Táto malá, ale významná Cirkev dala Cirkvi nespočetne veľa mučeníkov.“ Priamo počas komunistického režimu od roku 1944 do 1991 zomrelo vo väzení alebo bolo popravených asi 130 kňazov a laikov.

Svedectvo, ktoré preukázali mučeníci v temnej dobe prenasledovania, znamenalo pre Albánsko predovšetkým „nádej, že Boh je vždy nablízku každému, kto trpí“, povedal arcibiskup. „Môžeme povedať, že sa uzatvára v kráse, lebo sú to skutočne dva veľmi nádherné roky, ktoré sme prežili: najskôr príchod pápeža Františka pred dvoma rokmi, potom v roku 2015 sme si pripomenuli 25. výročie prvej omše slávenej na cintoríne: bol to jeden z prvých znakov slobody a urobili sme ho práve my, kresťania v Skadare; neskôr sa otvorili aj mešity… Potom máme svätú Matku Teréziu a vďaka pápežovi Františkovi aj nového albánskeho kardinála, nečakaný dar… Na druhej strane to pre nás znamená, že na tieto dary musíme odpovedať vynaloženým úsilím, úsilím Cirkvi, veriacich, a tak odpovedať na dary, ktoré nám dal Pán.“

Nových blahoslavených spomenul v nedeľu pri modlitbe Anjel Pána aj Svätý Otec, keď o nich povedal: „Všetci títo dali radšej prednosť väzeniu, mučeniu a nakoniec i smrti, len aby zostali verní Kristovi a Cirkvi. Ich príklad nech nám pomáha nachádzať v Pánovi silu, ktorá nás podrží v ťažkých chvíľach, a nech nás inšpiruje k postojom láskavosti, odpustenia a pokoja.“

-fc-