Pápež uistil redemptoristov na generálnej kapitule o svojej duchovnej blízkosti

Na generálnej kapitule v Thajsku je v týchto dňoch zídených viac ako 100 redemptoristov z 82 krajín. Ako informovali na svojej webovej stránke, pri tejto príležitosti dostali od Svätého Otca Františka požehnanie v tomto znení:

Pre dôstojného P. Michaela Brehla CSsR,
generálneho predstaveného redemptoristov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa

Jeho Svätosť, pápež František, bol informovaný, že v thajskom meste Pattaya sa od 31. októbra do 25. novembra 2016 koná XXV. generálna kapitula Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Chce vás a vašich spolubratov, ktorí ste sa zišli, aby ste zvolili generálneho predstaveného a jeho radcov, uistiť svojou duchovnou blízkosťou. Jeho Svätosť verí, že vy aj všetci účastníci kapituly nájdete obnovenú inšpiráciu v charizme kongregácie a skutočne zažijete čerstvosť evanjelia, „z ktorého sa ukážu nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výrečnejšie symboly, slová naplnené obnoveným významom pre dnešný svet“(Evangelii gaudium 11). Zverujúc vaše zhromaždenie materinskému príhovoru Márie, Matky ustavičnej pomoci, pápež František ochotne udeľuje svoje apoštolské požehnanie ako prísľub milosti a pokoja v Ježišovi Kristovi.

Kardinál Pietro Parolin
štátny sekretár

-fc-