Posledné zápisky pátra Fransa

Konferencia európskych provinciálov uverejnila v uplynutých dňoch posledné krátke zápisky pátra Fransa van der Lugt SJ. Venoval ich téme Veľkej noci a Sýrii. Napísal ich 6. apríla, deň predtým, ako bol zavraždený.
„Pripravujeme sa na sviatok, na sviatok prechodu zo smrti do života. Život vyviera z tmavej hlbiny a tí, čo sú v tme, uvidia žiarivé svetlo. Túžime, aby Sýria zažila svetlo zmŕtvychvstania. Ideme ďalej.“ Frans van der Lugt SJ

(Zdroj: www.gesuitinews.it )

-sc-