Potešujte, potešujte môj ľud

Advent a radosť patria k sebe, ako na to poukazujú aj čítania dnešnej nedele. Evanjelista Marek začína svoj text slovami: „Začiatok radostnej zvesti (evanjelia) Ježiša Krista, Božieho Syna.“ Prorok Izaiáš sa nám zas v prvom čítaní prihovoril slovami: „Potešujte, potešujte môj ľud!“ (40, 1). Rád by som vás potešil krátkym zamyslením. Podarí sa mi to?

Nuž, poďme k jadru. Všimli ste si, že Izaiášova výzva k úteche nie je formulovaná v jednotnom, ale v množnom čísle? Akoby tým chcel prorok naznačiť, že k skutočnej radosti nemôže prísť jednotlivec osamote, ale iba vtedy, keď sa zameria na potešovanie iných ľudí a nebude čakať, kým niekto príde a poteší jeho.

Skúsme niekoho potešiť a zistíme celkom jednoduchú pravdu – že radosť iných napĺňa aj naše srdce radosťou… a to je možno najlepší spôsob, ako pripraviť cestu tomu, ktorý sám je nikdy nekončiacou a všetko presahujúcou Radosťou…

Patrik Vnučko, dominikán