Povolanie, svätosť a krása

Národný  kongres pre pastoráciu povolaní pod názvom Krásne je s tebou sa uskutočnil v Ríme v dňoch 3. – 5. januára 2015. Téma  Povolania a svätosť: dotýkaní  Krásou, inšpirovaná exhortáciou Evangelii gaudium 167 a 264,  účastníkov  podnietila k uvažovaniu nad Krásou, pretože „hovoriť o nej znamená hovoriť o povolaní, lebo každé povolanie je najkrajším svedectvom  jedinečnej cesty k Svätosti“, povedal  v prednáške Mons. Nico Dal Molin.

Na stretnutí sa zúčastnili laici aj zasvätení, ktorí pôsobia  v oblasti pastorácie povolaní,  pre ktorých  stretnutie bolo príležitosťou vychádzať z vlastného povolania a hľadať v ňom, ako konať, žiť a prechádzať cestou svätosti. Ako na ceste s tými, ktorých Boh posiela, zdieľať Krásu povolania a ponúknuť im „poď a uvidíš“, aby videli život, ktorý privádza k novosti, a nie sterilnej stagnácii.

zdroj: vidimusdominum.org

-ms-