Otvorenie procesu blahorečenia Jána Mastiliaka

Prešovská archieparchia otvorí proces blahorečenia prvého gréckokatolíckého redemptoristu slovenského pôvodu Jána Mastiliaka CSsR. Slávnosť sa uskutoční počas archijerejskej liturgie v prešovskej katedrále v sobotu 31. januára 2015. Proces otvoria pri príležitosti stretnutia zasvätených osôb gréckokatolíckej metropolie.

Ján Mastiliak bol prvým gréckokatolíckym redemptoristom slovenského pôvodu. Študoval v Čechách a v Ríme. Po získaní doktorátu sa vrátil domov v čase prechodu frontu. Vďaka znalosti jazykov pomáhal sovietskym vojakom tlmočiť. To sa po nástupe komunistickej vlády stalo dôvodom na zaradenie medzi desiatich „najnebezpečnejších“ rehoľníkov, proti ktorým sa konal tzv. monsterproces v roku 1950. Dovtedy neznámy redemprotista bol obvinený z velezrady a špionáže v prospech Vatikánu a západných mocností. Pôvodne navrhnutý trest smrti bol zmiernený na doživotie, z ktorého si napokon odsedel 15 rokov. Sám o väzení nechcel rozprávať, ale pod poslušnosťou napísal knižku Za hrsť spomienok, v ktorých sa na väzniteľov pozeral ako na tých, „ktorí si len konali svoju prácu.“ Pred tromi rokmi ju vydalo vydavateľstvo Misionár. Po amnestovaní pracoval a žil v Prešove. V roku 1968 stál pri obnovení Gréckokatolíckej cirkvi. Pre nebo sa narodil 18. septembra 1989, dva mesiace pred pádom totality, ktorá ho obrala o slobodu, o rehoľu, o kariéru a takmer pripravila o život. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Michal Hospodár

zdroj:tkkbs.sk