Pozvanie zasvätených k minúte za pokoj

Pápež František pozval do svojho „domu“  dňa 8.júna 2014 predstaviteľov izraelskej a palestínskej vlády na modlitbové stretnutie za pokoj. K modlitbe na tento úmysel pozývame aj všetkých zasvätených.

A prosím vás všetkých, nenechajte nás samých! Aj vy sa modlite, modlite sa veľa, aby nám Pán daroval pokoj, aby daroval pokoj v tejto požehnanej zemi! Počítam s vašimi modlitbami. Silne sa modlite v tomto čase, modlite sa veľa, aby prišiel pokoj. (generálna audiencia, 28. máj 2014)

Katolícka akcia Argentíny rozprúdila iniciatívu MINÚTA ZA POKOJ, ktorá vyzýva svojich členov, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle na celom svete pripojiť sa k úmyslu Svätého Otca v piatok 6. júna o 13:00 hod. tam, kde sa každý bude nachádzať, aby sa zastavil a modlil sa podľa svojej tradície: v práci, v škole, na univerzite, v štvrti, v rodine, vo farnosti.

Keď sa dvaja alebo traja spoja, je lepšie!

Piatok je dňom modlitby pre moslimských veriacich a zároveň vigíliou šabatu. Je to tiež dobrá príležitosť k modlitbe, ktorá sa môže stať posolstvom pre veriacich, s ktorými nás spájajú spoločné korene,“ píšu organizátori z argentínskej Katolíckej akcie.

Tento návrh môže byť aj pre nás zasvätených príležitosťou na modlitbu, uvažovanie a evanjelizáciu tam a s tými, kde momentálne budeme.

zdroj: www.vidimusdominum.org