Pozvánka na pešiu púť k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku, CSsR

V sobotu 28. augusta 2021 sa uskutoční IX. ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Púť sa začína o 6:15 sv. liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Dôvodom, že putovanie sa začína na tomto mieste je skutočnosť, že z tejto obce pochádza redemptorista Ján Ivan Mastiliak. Aktuálne prebieha eparchiálna fáza procesu o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach tohto Božieho sluhu a rehoľného kňaza. V tomto roku si tiež pripomíname 110. výročie jeho narodenia.

Po sv. liturgii sa pútnici v procesii vydajú na cestu k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku, ktoré sú uložené v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach. Cestou sa zastavia v každom chráme, kde bude krátka katechéza. Redemptoristi slávia 100. výročie usídlenia sa v Stropkove, kde bol prvý kláštor redemptoristov na Slovensku, preto budú krátke katechézy zamerané na toto výročie. Predpokladaný príchod k relikviám bl. mučeníka do baziliky v Michalovciach je cca o 17:30.

Pútnici sa potom zúčastnia na programe odpustovej slávnosti bl. Dominika Metoda Trčku. Slávnosť vyvrcholí nasledujúci deň v nedeľu 29. augusta 2021 archijerejskou sv. liturgiou o 10:00.

Viac informácií je možné nájsť na stránke bazilikaredemptoristi.sk a Facebooku.

Zdroj: TK KBS