Svätý Otec prijal odstúpenie eparchu Phoenixu vladyku Johna S. Pazaka, CSsR

Na pravé poludnie 23. augusta bolo zverejnené vo Vatikáne rozhodnutie pápeža Františka prijať zrieknutie sa úradu eparchiálneho biskupa eparchie Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Phoenixe (USA) Mons. Johna Stephena Pazaka (Pažáka) CSsR. Túto žiadosť vladyka John predložil v súlade predpismi cirkevného práva po dovŕšení kánonického veku 75 rokov. Súčasne Svätý Otec menoval za administrátora eparchie „sede vacante“ Mons. Thomasa Olmsteda, sídelného biskupa rímskokatolíckej diecézy Phoenix, ktorý už od 1. augusta 2018 spravoval túto eparchiu ako apoštolský administrátor „sede plena“.

Eparchia Phoenix pokrýva západnú časť Spojených štátov amerických. Hoci gréckokatolícke farnosti tu na niektorých miestach existovali už na prelome 19. a 20. storočia, skutočný a trvalý rozvoj gréckokatolíckych farností na tomto území spadá až do obdobia po Druhej svetovej vojne.  Začiatky prvej novodobej a stále fungujúcej farnosti siahajú do roku 1956 a bola založená v Los Angeles, kedy toto územie patrilo do exarchátu Pittsburgh. Od roku 1969 boli farnosti na Západe USA súčasťou novovzniknutej eparchie Parma a to až do roku 1981, kedy bola prvá farnosť v mestskej časti Los Angeles s názvom Van Nuys prehlásená za katedrálu novovytvorenej eparchie Van Nuys. Po ničivom zemetrasení 17. januára 1994 bolo sídlo biskupstva presťahované do mesta Phoenix v štáte Arizona. Po zmene hraníc okrskov Los Angeles sa katedrála namiesto Van Nuys ocitla v okrsku Sherman Oaks a tak vo Van Nuys nemala eparchia Van Nuys žiaden chrám. Transfer do Arizony sa kánonicky zavŕšil zmenou názvu eparchie na Byzantskú katolícku eparchiu svätej Ochrany (Panny) Márie vo Phoenixe v decembri 2009. Od roku 2016 eparchiu viedol vladyka John S. Pazak CSsR.

Vladyka John sa narodil roku 1946 v meste Gary, Indiana a bol pokrstený vo farnosti sv. Michala. Jeho predkovia pochádzali z okolia Humenného. V období jeho dospievania farnosť v Gary spravovali gréckokatolícki redemptoristi, ku ktorým vstúpil. Diakonát mu udelil vladyka Michal Rusnák CSsR v Toronte, a kňazstvo v domovskej farnosti biskup Emil Mihalik. Pastoračne pôsobil na viacerých miestach Kanady a USA ako v ruténskych, tak aj ukrajinských farnostiach. Druhého decembra 2000 bol menovaný za druhého biskupa eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade. Biskupskú vysviacku prijal 14. februára 2001 v katedrále Premenenia Pána v Unionville. Jeho hlavným svätiteľom bol ukrajinský metropolita Winnipegu a rehoľný spolubrat Michael Bzdel CSsR, spolusvätiteľmi boli vtedajší biskup jeho domovskej eparchie Parma, vladyka Basil Schott OFM a košický apoštolský exarcha a rehoľný spolubrat, vladyka Milan Chautur CSsR. V roku 2016 sa stal sídelným biskupom eparchie Phoenix, ale až do intronizácie vladyku Mariána Andreja Pacáka CSsR pôsobil aj ako apoštolský administrátor slovenskej eparchie v Kanade. Viackrát navštívil aj Slovensko.

Biskup Thomas James Olsted sa narodil roku 1946 a kňazské svätenie prijal roku 1973 v Nebraske. V roku 1999 bol menovaný za biskupa v Kansase. Od roku 2003 je biskupom mesta Phoenix. 

Farnosti eparchie sú počtom síce nie veľké, ale silou Ducha obrovské. Gréckokatolíci na Západe USA sú jednou z najživších spoločenstiev gréckokatolíkov na svete. Gréckokatolícke farnosti a filiálky možno nájsť v štátoch: Aljaška (Anchorage, Wasilla), Arizóna (Phoenix, Gilbert, Tucson), Kalifornia (Anaheim, Fontana, Sacramento, San Diego, San Luis Obispo, Sherman Oaks), Kolorádo (Denver), Nevada (Las Vegas), Nové Mexico (Albuquerque), Oregon (Portland), Washington (Olympia, Seattle, Spokane Valley). Na území eparchie je niekoľko rehoľných spoločenstiev a patrí tu aj ruská katolícka farnosť v meste Denver. No liturgie sa slúžia občasne aj v Idaho, či na Havajských ostrovoch. V eparchii pôsobí viacero mníšskych a rehoľných spoločenstiev a je veľmi aktívnou pri rozličných katechetických iniciatívach.

Blahoželáme vladykovi Johnovi k jeho životnému jubileu 75 rokov, ktorého sa dožil 13. augusta a ďakujeme za všetko dobré, čo pre našu cirkev vykonal.

Veriacim eparchie Phoenix, ktorých raz niekto humorne nazval ako „veriacich krajov palmových listov a kaktusov“ zas prajeme, aby čím skôr dostali nového sídelného biskupa.

TSKE informoval Daniel Černý
Foto: Eparchia Phoenix