Príďte na premiéru filmu „Na Boží obraz“

Slovenská katolícka charita spolu so svojimi partnermi pripravujú 3. ročník filmového festivalu pri príležitosti Európskeho dňa proti obchodovaniu s ľuďmi „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi„. Medzi predstavenými filmami bude premietnutý aj film z dielne Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských rehôľ „Na Boží obraz“, v réžii sr. Ivy Kúšikovej, SSpS.
Tento film  zachytáva, ako sa rehoľné sestry a predstavitelia viacerých cirkevných denominácií v štyroch postkomunistických krajinách: Česku, Slovensku, Maďarsku a Poľsku, snažia angažovať v eliminácii moderného otroctva, ako je obchodovanie s ľuďmi.
Krajiny Vyšehradskej štvorky sa musia konfrontovať s pálčivým problémom obchodovania s ľuďmi, ktorý je živený ľudskou chamtivosťou na jednej strane a ľudskou núdzou a túžbou po lepšom živote na strane druhej. Aké obete to prináša a aké spôsoby pomoci a prevencie krajiny volia, ukazuje film prostredníctvom príbehov obetí, služby sociálnych pracovníkov a osvetovej činnosti cirkevných organizácií.
Festival, ktorý priblíži fenomén novodobého otroctva, sa uskutoční 21. októbra v Banskej Bystrici / Záhrada – centrum nezávislej kultúry o 17:00 hod.

Viac informácii na: www.obchodsludmi.sk/festival

– bb;msk –