Pozvánka na slávnosť obliečky

Bratislavská eparchia, Gréckokatolícka farnosť Trenčín, Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie pozývajú v Roku zasväteného života na slávnosť obliečky a zloženia rehoľných sľubov, ktorá sa uskutoční na sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky v sobotu 15. augusta 2015 o 10:30 hod. na Skalke pri Trenčíne v pútnickom chráme sv. Andreja – Svorada a Beňadika.

Pri archijerejskej sv. liturgii, ktorej bude predsedať vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha príjme kandidátka Jana Hupcejová z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie rehoľné rúcho a sr. Júlia Pribulová SNPM zloží po druhý krát dočasné rehoľné sľuby. Obradom obliečky vstupuje kandidátka do obdobia noviciátu, ktorý zvyčajne trvá dva roky.

Pútnická Skalka je starobylým miestom úcty sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, svätcov, ktorý tu žili začiatkom 11. storočia.

Informoval: Igor Cingeľ