Pozvánka od verbistov na kurz Ty si Jeho obraz (spiritualita muža)

Kurz Ty si Jeho obraz je určený pre mladých mužov od 18 rokov. Jeho súčasťou je modlitba, prednáška, adrenalín, zážitok, aktivita, zdieľanie sa o viere a spiritualite a zážitok spoločenstva.

Každý človek, a teda aj muž, je stvorený na obraz Boží, je volaný k tomu, aby nachádzal svoju zrelosť, silu, ale i bohatstvo v Pánovi. A práve tieto dary chceme objavovať a naplno žiť.

Celosť, zrelosť a hľadanie cesty, ako sa Mu stať podobným čo najviac v reálnom živote, má byť ovocím tohto kurzu.

Kurzom sprevádza P. Tomáš Gerboc, SVD.

Prihlásiť sa môžete mailom na: thomas.gerboc(at)gmail.com