Redemptoristi pripravili pre farnosť v Karagande duchovnú obnovu

Redemptoristi P. Peter Slobodník a P. Jozef Mihok spolu s laikmi zo spoločenstva Marana Tha (Prešov) a Shekinah (Banská Bystrica) viedli v dňoch 1. – 10. decembra 2017 duchovnú obnovu pre farnosť v meste Karaganda v Kazachstane.

Najprv to bola obnova pre farnosť sv. Jozefa na tému „Duchovný rast“. Okrem domácich farníkov prišli aj veriaci z iných farností Karagandy a mohli si vypočuť témy ako osobná modlitba, sviatostný život, sila jazyka, život v pravde a život podľa Božej vôle. Súčasťou programu boli aj svedectvá, spoločná modlitba a slávenie sv. omše. Účastníci boli povzbudení k prehlbovaniu svojho vzťahu s Kristom a k tomu, aby oni sami prinášali Kristovo svetlo iným ľuďom. Misionári sa stretli s veľkou láskou a vrúcnym prijatím domácich.

O situácii v Kazachstane a ich službe napísala pre redemptoristický portál svedectvo Janka Macková zo spoločenstva Shekinah: „Počas desiatich dní strávených v Kazachstane, v meste Karaganda, sme mohli slúžiť mnohým ľuďom, ktorí majú za sebou veľmi ťažké veci. Rozvrátené rodiny, alkoholizmus, okultizmus – to sú rany, ktoré si mnohí nesú so sebou, a napĺňajú ich beznádejou a pocitom bezmocnosti. Videli sme, čo môže spôsobiť komunistická ideológia a ateizmus celým národom – mesto Karaganda vyrástlo na uhoľných baniach, v ktorých pracovali väzni v gulagoch v čase Sovietskeho zväzu. Na druhej strane sme videli, ako Boh bojuje o srdce každého človeka, ako sa skláňa k úbohým. Mohli sme prednášať a spolu sa modliť na stretnutí pre ženy, pre mužov, pre mládež, pre vznikajúce spoločenstvo a chválový tím. Viedli sme duchovnú obnovu na tému vnútorné uzdravenie, modlili sme sa za Božie požehnanie pre Karagandu a Kazachstan. Adventné dni strávené v tejto krajine asi najlepšie vystihujú slová: Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.(Jn 1,9-12)

-fc-