Pre kňazov a rehoľných bratov sa pripravuje seminár Otcovo srdce

Už niekoľko rokov sa na Slovensku organizuje seminár Otcovo srdce, ktorý je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; na zakorenenie identity Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení.

Tentoraz ho organizátori ponúkajú zvlášť pre kňazov a rehoľných bratov. Bude sa konať 3. – 7. septembra v Oščadnici a povedú ho Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka so svojím tímom.

Seminár Otcovo srdce organizuje tím Otcovo srdce pre Slovensko, o. z., s dovolením a požehnaním o. biskupa Tomáša Galisa. Prihlasovací formulár a viac informácií o samotnom seminári nájdete na ich webe.

Zasvätený život informoval Tím Otcovo srdce pre Slovensko.
-fc-