Rôznofarební zasvätení z Nitry ponúkajú ročný kurz na rozlišovanie povolania

Zasvätení sa často stretávajú s mladými alebo trochu staršími ako mladými, ktorí túžia rozlíšiť svoje životné povolanie a upevniť sa vo vzťahu s Bohom. V Nitre preto pre slobodných mladých ľudí vo veku od 17 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie, ponúkajú ročný Kurz Samuel, na ktorý je možné prihlásiť sa do konca augusta 2017.

Cieľom kurzu je vstúpiť do Božej prítomnosti, aby hľadajúci mohli vo svetle Božieho slova, cez katechézy a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie, či cez sviatosť zmierenia alebo rozhovor s duchovným vodcom rozpoznať Boží hlas.

Účastníci kurzu dostanú aj materiál malých domácich úloh v podobe biblických citátov, ktoré sú pripravené podľa tém jednotlivých týždňov. Na ich základe sa vedie duchovný denník a prehlbuje sa tak vzťah k pravidelnej modlitbe cez Božie slovo ako aj hlbšie poznávanie Boha i seba. Tí, ktorí nemajú niekoho, kto ich už teraz duchovne sprevádza, si budú môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií, ktorí kurz organizujú.

Kurz trvá rok, zahŕňa deväť stretnutí (od októbra do júna, vždy druhú nedeľu v mesiaci, od 15.00 do 19.00 hod.) + na konci augusta 2018 exercície a spoločnú púť. Na začiatku kurzu (v septembri) musia záujemcovia prejsť prijímacím pohovorom. Kurz je bezplatný, platiť sa bude len za náklady spojené s duchovnými cvičeniami na konci kurzu, ktorých cena sa odhaduje na 50 eur (ubytovanie + strava).

Dôležitou podmienkou pre prijatie je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu (na všetkých stretnutiach).

Mladí sa môžu prihlásiť do konca augusta vyplnením prihlasovací formulára (TU) a zaslaním motivačného listu (prečo sa chcú kurzu zúčastniť a aké sú ich očakávania) na adresu: kurz.samuel.nitra@gmail.com. Prihlásení účastníci budú pozvaní na prijímací pohovor 24. septembra 2017 o 15.00 hod. v Misijnom Dome Matky Božej, Nitra–Kalvária.

Prvý kurz sa konal v roku 1989/90. Pod menom GRUPPO Samuel ho založil a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini, ktorý o ňom povedal: „Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.“

Zdroj: kurzsamuel.sk
-fc-