Pre Ukrajinu je vymenovaný nový pomocný biskup – redemptorista

Páter Petro Loza, redemptorista z provincie Ľvov, bol vymenovaný za pomocného biskupa pre ukrajinskú diecézu Sokaľ-Žovkva.

P. Loza sa narodil v roku 1979 a v roku 1998 vstúpil k redemptoristom v Ľvove (Ukrajina). Po noviciáte a úvodnom roku prišiel do Innsbrucku, kde absolvoval štúdium teológie. Po kňazskej vysviacke (2007) pôsobil v rôznych funkciách a od roku 2014 ako farár v kláštore v Černihive a tiež ako väzenský duchovný.

Diecéza Sokaľ–Žovkva sa nachádza na západnej Ukrajine a má približne 320 000 veriacich (66% obyvateľstva). Od roku 2006 je v nej biskupom redemptorista Mychael Koltun.

Zdroj: redemptoristi.sk
-fc-