Pre zasvätených vyšiel štvrtý list

Ako neskoršie, ale vzácne ovocie Roka zasväteného života (30. november 2014 – 2. február 2016) vychádza štvrtý list Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pod názvom Ohlasujte. Predchádzajúce tri listy Radujte sa, Skúmajte, Kontemplujte, ako aj mnohé aktivity, ktoré organizovala spomínaná kongregácia, boli príležitosťou pre nový nádych, príležitosťou dať nový priestor Duchu Svätému, aby rozohrial srdcia ako pri prvom „zvádzaní“ Pánom. „Kráčajte vpred! Každý z nás tu má nejaké miesto, nejaké poslanie v Cirkvi. Prosím, nezabudnite na svoje prvé volanie,“ povedal pápež František zasväteným na záver Roka zasväteného života.

Zasvätený život vyšiel z tieňa posledných desaťročí na svetlo, aby sa napriek svojim ťažkostiam a slabostiam stal dôležitým a nevyhnutným svedectvom pre uvažovanie a činnosť Cirkvi. Nový list Ohlasujte je posledným listom, ktorý vyzýva vykročiť v ohlasovaní. Pápež František pozýva nebyť smutnými ohlasovateľmi s pohrebnou a ustrašenou tvárou, ale komunikovať radostnou vierou, ktorá vychádza z premenenej existencie (Ohlasujte, s. 22). V ohlasovaní sú aj prekážky: často to môže byť „naša tvrdohlavosť v zotrvaní v tom, čo sme si nadobudli a stabilizovali s pohodlnými taktikami, často zakrývajúc krízy správneho nasmerovania s príchuťou ,duchovného zosvetštenia´“ (Ohlasujte, s. 35). Avšak táto skutočnosť môže byť príležitosťou aj pre kairos, otvorenie sa pre nepredvídanosť Ducha a jeho nasmerovania, dočítame sa v liste, ktorý začína prológom, po ktorom sa list otvára do troch kapitol: Až na kraj sveta; Cirkev, ktorá vychádza; Von za dverami a končí niekoľkými provokáciami. Každá kapitola začína úryvkom zo Svätého písma a krátkym biblickým komentárom, po ktorom nasledujú časti na reflexiu a podnety k ohlasovaniu.

Duchovné a teologické povzbudenie, ktoré sa rodí vo vnútri zasväteného života, prichádza k 800.000 zasväteným pápežského práva a 70.000 práva diecézneho, ktorí sú rozptýlení v 3.700 charizmatických rodinách.

-msk-