Pred 100 rokmi sa narodil spoluzakladateľ sestier služobníc

Kongregácia Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SSNPM) bola založená v r. 1892 v dedinke Žužeľ (dnes Žužeľany) v západnej Haliči v Sokaľskom regióne (Ukrajina). Išlo o prvú ukrajinskú rehoľu apoštolského života, ktorá sa zrodila z aktívnej spolupráce rehoľného a eparchiáleho duchovenstva, a to konkrétne baziliánskeho kňaza o. Jeremiáša Lomnického, preláta o. Cyrila Seleckého, horlivého a oddaného farára v dedinke Žužeľ a sestry Jozafaty Hordaševskej.

Spomínané tri osoby, zapálené za ideu novej rehole, považuje kongregácia za svojich spoluzakladateľov. Každý z nich prispel do toho diela vlastným dielom. Otec Jeremiáš bol duchovným radcom a viedol prvé sestry; otec Cyril sa staral o ich materiálne zabezpečenie v prvých rokoch existencie kongregácie; a blahoslavená sestra Jozafata sa stala živým príkladom, ako uskutočňovať ideál modlitby a služby a byť nablízko núdznym v realite každodenného života.

28. apríl 1918 je dňom smrti o. Cyrila Seleckého. Bol to skromný kňaz, ktorého život bol plný veľkých skutkov. Bol to človek plný Božej múdrosti a milosrdenstva. Snažil sa meniť svet k lepšiemu.

Zdroj: sluzobnice.sk, A. Chovanová SNPM, P. Sičáková SNPM
-fc-