Redemptorista P. Ján Janok bol ocenený ministrom vnútra

Pátrovi Jánovi Janokovi bola spolu s ďalšími trinástimi príslušníkmi PTP udelená Pamätná medaila ministra obrany III. stupňa. Medailu v mene pátra Jána Janoka prijal P. Viktor Mišuth.

V Pezinku sa 19. apríla konala pietna spomienka na príslušníkov PTP pri príležitosti 5. výročia odhalenia pamätnej tabule PTP v Pezinku. Program sa začal svätou omšou v Dolnom kostole, ktorú celebrovali Mons. Bartolomej Juhás SDB a P. Viktor Mišuth CSsR. Po sv. omši nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli za účasti Čestnej stráže a Vojenskej hudby OS SR.

Následne Melánia Hájiková predniesla báseň Jána Onda a postupne sa prihovorili plk. Radoslav Ivančík (generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR), František Vaczula (bývalý príslušník PTP a politický väzeň), Oliver Solga (primátor Mesta Pezinok), plk. Marian Bodolló (generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR) a pplk. Bartolomej Juhás (generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR).

Plk. Richard Zimányi, vedúci Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR, prečítal rozkaz ministra obrany SR a boli odovzdané Pamätné medaily ministra obrany SR III. stupňa štrnástim príslušníkom PTP.

Vyznamenaní boli: Stanislav Demovič, Gustáv Lazar, Karol Jurčovič, Štefan Válek, František Dočolomanský, Ladislav Lampert, Jozef Filipovič, František Podolský, Peter Trebichalský, František Kľuska, František Vaczula, Filip Paulech, Ján Janok a Emil Moravčík, ktorý zomrel dva týždne pred odovzdaním medaily.

Peter Sandtner
Zdroj: redemptoristi.sk
-fc-