Pred päťdesiatimi rokmi prišli do Stredoafrickej republiky prví karmelitáni

Pred päťdesiatimi rokmi, teda v roku 1971, prišli do Stredoafrickej republiky prví štyria talianski karmelitáni. Jeden z nich, páter Nicoló Ellena, pôsobil v tejto misii až do obdivuhodného veku 90 rokov. Zomrel v roku 2019 ako 96-ročný. Dnes sa k ôsmim karmelitánom, ktorí pôsobia v piatich misijných staniciach, postupne pridávajú miestni mladí muži.

Počet afrických rehoľníkov už medzičasom prevýšil počet ostatných. Mladí Afričania chcú svojím životom prispieť k vytúženému mieru a chápu, že skutočný mier môže v krajine nastať iba vtedy, keď bude v ľudských srdciach prebývať Boh. Pri formácii karmelitáni v Stredoafrickej republike úzko spolupracujú so spolubratmi v susednom Kamerune. V súčasnosti sa pre rád karmelitánov vzdeláva 38 mladých mužov, z toho 23 v Stredoafrickej republike a 15 v Kamerune.

Vzdelávanie týchto mladých rehoľníkov a bohoslovcov podporujú aj dobrodinci nadácie ACN, medzi ktorých sa môžete pridať aj vy. Fázy ich formácie prebiehajú na rozličných miestach, zakaždým však žijú v miestnom karmelitánskom kláštore a stávajú sa súčasťou komunity. Štúdium filozofie a teológie absolvujú na univerzitách v Bangui a v Yaoundé.

Roku 2020 bola výučba na univerzitách pre pandémiu koronavírusu prerušená. Provinciál páter Federico Trinchero, uvádza, že to nebránilo ďalšiemu formovaniu mladých rehoľníkov. Naopak, prehĺbil sa ich modlitbový život a zintenzívnila sa lektúra.

Rehoľníci sú tu zvyknutí na výnimočné situácie: keď vrcholil posledný ozbrojený konflikt v roku 2013, v areáli kláštora v Bangui sa zdržiavalo až 10 000 utečencov. Kláštor je totiž kontaktným miestom pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc, ako aj dôležitým duchovným centrom pre veriacich. Zvyčajne tam šantí veľa detí a mladí využívajú pozemok ako ihrisko.

Podľa ich vlastných slov, patrí Bohu vďaka, že pandémia zasiahla Afriku oveľa menej, ako sa pôvodne očakávalo. Kňazská vysviacka brata Armanda sa tak mohla uskutočniť podľa plánu v októbri 2020. V septembri vstúpili do noviciátu štyria mladí muži a mali obliečku. Ďalší piati zložili dočasné sľuby.

Dvaja mladí karmelitáni mali 20. decembra 2020 v rámci slávnostného začiatku jubilejného roka zložiť doživotné sľuby v meste Bozoum, v ktorom sa nachádza najstaršia misijná stanica karmelitánov v Stredoafrickej republike. Veľká slávnosť musela byť, žiaľ, na poslednú chvíľu zrušená. Deň pred slávnosťou vnikli do mesta ozbrojení muži. Bratia Jeannot a Martial, zložili večné sľuby neskôr v úzkom kruhu v kláštore v Bangui. Hoci nemohli sláviť svoj veľký deň s rodinami, priateľmi a spolubratmi z celej krajiny, čo predstavovalo obetu, bol to deň plný milosti a radosti.

Vzdelávanie 38 mladých rehoľníkov je aj naďalej veľko výzvou. Páter Federico sa spolieha na Božiu prozreteľnosť a dobrú spoluprácu všetkých, ktorí sú zodpovední za duchovný, ľudský a intelektuálny rozvoj mladých mužov. Z finančnej stránky však ide o neľahkú úlohu, a preto tento rok ACN podporí formáciu 38 mladých karmelitánov sumou 25 000 eur.

TK KBS, ACN