Predĺžila sa lehota na podanie odvolania pre zasvätené osoby prepustené z inštitútov

Svätý Otec osobitným motu proprio predĺžil na tridsať dní lehotu na odvolanie sa k príslušnej autorite pre tých, ktorí boli prepustení z inštitútov zasväteného života. Namiesto doterajších 10 dní (v prípade východných cirkví 15 dní) sa lehota predĺžila na 30 dní, a to „bez potreby písomne žiadať o zrušenie alebo opravu dekrétu jeho autora“. „Je to spôsob, ako konkrétne a riadne zaručiť práva osoby“, zdôrazňuje pápež František.

Prostredníctvom motu proprio – podpísaného na Palmovú nedeľu 2. apríla, pápež mení kánon 700 Kódexu kánonického práva (CIC) a kánon 501 Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO).

Nové pravidlá nadobudli platnosť 7. mája 2023.

Zuzana Klimanová / Vatican News