Predstavené jednotlivých reholí sa stretnú v Smižanoch

Jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) bude prebiehať v dňoch 5. – 6- apríla v Smižanoch. Spoločne chcú reflektovať s hosťom Romanom Sekom, riaditeľom sekcie pre rodinu a mládež Žilinskej diecézy, nad závermi Synody o rodine. Táto formačná časť má byť pre rehoľné sestry zároveň aj výzvou pre pastoráciu rodín dnes. Pozvanie na stretnutie prijal vladyka Milan Chautur, ktorý je pri Konferencii biskupov Slovenska predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a predsedom Rady pre rodinu, a P. Ambróz Martin Štrbák O.Praem, zástupca Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP).

Súčasťou programu bude prezentácia správ z jednotlivých komisií, ako aj ekonomická správa za rok 2015, s predstavením jednotlivých projektov realizovaných v uplynulom roku. V pracovno-informačnom bloku pozvaní odborníci preberú spolu so sestrami témy ako napr. archivácia, IT projekt a pod.

Sr. Jana Kurkinová, predsedníčka KVPŽR, vidí v pripravovanom stretnutí ďalšiu príležitosť spoznania sa navzájom, lepšieho prepojenia medzi jednotlivými kongregáciami a tiež príležitosť hľadať odpovede pre potreby dnešnej rodiny, ktorá je v kríze, v pridaní ruky k dielu v tejto oblasti.

KVPŽR združuje vyššie predstavené ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na území Slovenska. Poslaním konferencie je vzájomná pomoc pri zariaďovaní spoločných záležitostí, podpora rehoľného života, napomáhanie dosahovania cieľov inštitútov a spoločností, spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom, charitatívnom a vo veciach konaných spolu s cirkevnou autoritou.

-ms-

Foto: archív KVPŽR