Zomrel bývalý pápežský teológ kardinál Georges Marie-Martin Cottier, OP (1922-2016)

George Cottier sa narodil 25 Apríla 1922 nealeko Ženevy, vo Švajčiarsku. K dominikánom vstúpil v roku 1945. študoval filozofiu a teológiu na pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvínskeho (Angelicum) v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1951. v roku 1959 obhájil na fakulte slobodných umení v Ženeve svoju doktorskú prácu „Ateizmus mladého Marxa a jeho hegeliánsky pôvod“. V roku 1962 sa stal profesorom na tej istej univerzite, kde pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1987.

Ako koncilový poradca v oblasti dialógu s neveriacimi sa zúčastnil Druhého vatikánskeho koncilu. Od roku 1984 sa zúčastnil série rozhovorov s komunistickými intelektuálmi. Rozhovory sa konali pod záštitou Pápežskej rady pre dialóg s neveriacimi v Ľubľane (1984), Budapešti (1986), Klingenthali (1989) a v Moskve (1991), kde sa konalo posledné stretnutie, ktoré vedúci sovietskej delegácie zakľúčil prekvapivými slovami o „lži komunizmu“. Bol to zaujímavý pohľad sledovať, ako „mocná ríša zvrhávala do prachu to, čomu sa predtým klaňala“. Na toto obdobie si kardinál Cottier v rozhovore s Patricom Favreom spomína: „pravdupovediac, nikto si nepredstavoval, že sa komunistický režim zrúti tak rýchlo. Keď sme boli v Budapešti, vyzeralo to, že režim je dosiaľ pevný. Je pravda, že mi jeden poľský kňaz povedal: „u vás je viac presvedčených marxistov než u nás!“ Vedel, že ľudia tomu už neveria. Z týchto stretnutí sme poznávali, že komunistický intelektuáli začínajú slobodne myslieť. Vedecký marxizmus si vyžaduje rozumovú úvahu, a tak sa chytil do vlastnej pasce…“

V roku 1986 bol menovaný za člena Medzinárodnej teologickej komisie. Ján Pavol II. ho v roku 1990 menoval za pápežského teológa, úrad, ktorý až na pár výnimiek zastávali členovia dominikánskej rehole. Ako pápežskému teológovi, ktorý je zodpovedný za teologickú správnosť pápežských vieroučných dokumentov, mu rukami prešla väčšina dokumentov a verejných prejavov Jána Pavla II. ako aj nový Katechizmus Katolíckej cirkvi.

20. októbra 2003 bol vysvätený za arcibiskupa a v nasledujúci deň ho Ján Pavol II menoval do kardinálskeho kolégia. Kardinál Cottier zomrel v noci 30. marca v rímskej klinike Gemelli vo veku 93 rokov.

Patrik Vnučko OP

Zdroj: www.dominikani.sk