Predstavení minoritských provincií sa stretli v Bulharsku

V týždni od 23. do 28. októbra 2017 sa skutočnilo stretnutie združenia predstavených minoritských provincií východnej Európy, ktoré má odnedávna novú skratku – FEMO, keďže dostalo štatút federácie. Minoritskí predstavení sa takto stretávajú vo všetkých častiach sveta, do ktorých je rehoľa rozdelená, aby spolupracovali a koordinovali niektoré činnosti. Tentokrát sa predstavení z východnej Európy stretli v Bulharsku.

Podstatným bodom ich stretnutia bolo spoločné štúdium návrhu nových generálnych štatútov rehole. Bratia venovali tejto záležitosti tri dni zasadnutia a spísali mnohé pozmeňovacie návrhy, ktoré budú, po zapracovaní medzinárodnou komisiou, predložené na schválenie generálnej kapitule rádu, ktorá sa bude konať v auguste 2018.

Bratia sa venovali viacerým iným záležitostiam. Rokovania sa viedli v minoritskom kláštore v Rakovski, v centrálnom Bulharsku v diecéze Sofia-Philippopolis. Bratov navštívil aj miestny biskup, aby ich pozdravil a prosil o modlitbu za jeho diecézu a za katolícku Cirkev v Bulharsku, ktorá je v tejto krajine maličkým spoločenstvom. V piatok, pred odchodom, bratia navštívili minoritskú komunitu v meste Pleven na severe krajiny, kde naša rehoľa spravuje diecéznu svätyňu Panny Márie Fatimskej. Slovenskú kustódiu na stretnutí reprezentoval páter Tomáš Lesňák.

zdroj: minoriti.sk

-msk-