Predstavili novú knihu pátra Jána Janoka

Viceprovinciál redemptoristov Bratislavskej viceprovincie, P. Václav Hypius predstavil v nedeľu 18. októbra po svätej omši v kostole Najsvätejšej Trojice v Dlhom Klčove, knihu pátra Jána Janoka “Pán ma viedol.”  Páter Ján Janok, rodák z Dlhého Klčova pred dvoma rokmi prezenoval vo svojej rodnej obci knihu o svojom strýkovi a menovcovi Pátrovi Jánovi Janokovi st. Ďakovnú omšu vtedy slávil Mons. Stanislav Stolárik, vtedajší pomocný biskup Košickej arcidiecézy a terajší sídelný biskup v Rožňave.
Knihu “Pán ma viedol,” ktorá nedávno vyšla, napísal P. Ján Janok ml. na prianie predstavených rehole redemptoristov. P. Janok svojom životom mapuje dejiny rehole z čias neslobody až do dnešných dní. Je cenným dedičstvom živej pamäte hlavne pre mladších členov rehole redemptoristov ako aj pre Cirkev na Slovensku.
-rd-