Predstavili nový dokument o rehoľných bratoch a program záveru Roka zasväteného života

Kongregácia pre zasvätený život dnes vo Vatikáne predstavila nový dokument o rehoľných bratoch a tiež program centrálneho podujatia, ktorým sa 2. februára uzavrie Rok zasväteného života.

Pri prezentácii dokumentu s názvom „Identita a poslanie rehoľného brata v Cirkvi“ vystúpili na tlačovej konferencii prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz a sekretár dikastéria Mons. José Rodríguez Carballo OFM.

Nový dokument chce zdôrazniť „veľké bohatstvo a aktuálnosť povolania bratov“, a to v novom svetle Druhého vatikánskeho koncilu a v duchu apoštolskej exhortácie sv. Jána Pavla II. Vita consecrata, vysvetlil kardinál Braz de Aviz. Dokument s podtitulom „Vy všetci ste bratmi“z Evanjelia podľa Matúša, „chce zároveň prispieť k tomu, aby toto povolanie bolo v rámci Cirkvi viac poznané a oceňované“.

Jadro dokumentu o povolaní rehoľných bratov podľa jeho slov tvorí téma bratstva v troch významoch: „Dokument naznačuje, že identita a poslanie rehoľného brata sú zhrnuté v bratstve chápanom (1) ako dar, ktorý brat prijíma od Boha – Trojice, spoločenstva osôb, (2) ako dar, o ktorý sa delí so svojimi bratmi v bratskom živote v komunite, a (3) ako dar, ktorý ponúka svetu pre budovanie sveta Božích detí a bratov.“

Cieľom dokumentu  je tiež „nasmerovať a animovať bratov k prežívaniu ich povolania s autentickosťou a radosťou“, dodal Mons. Carballo. Dokument je podľa jeho slov adresovaný „osobitne a priamo rehoľným bratom laických inštitútov, avšak rozširuje sa aj na zasvätené ženy“, vďaka podobnosti medzi oboma povolaniami, „a sčasti aj na všetkých laických bratov klerických inštitútov“. V tejto súvislosti tiež naznačil, že otázkou účasti laických bratov na riadení v rámci klerických inštitútov na úrovni  miestnej, provinčnej i generálnej  by sa mala zaoberať komisia ad hoc, o ktorej vytvorenie bude kongregácia žiadať Svätého Otca.

Obaja predstavitelia dikastéria počas tlačovej konferencie vyjadrili osobitnú vďaku pápežovi Františkovi i emeritnému pápežovi Benediktovi XVI., ktorí sa pričinili o vznik nového dokumentu.

Na tlačovej konferencii zároveň predstavili aj program týždňa, ktorým sa  Rok zasväteného života uzatvorí. Od 28. januára do 2. februára 2016 sa v Ríme pri tejto príležitosti uskutoční medzinárodné stretnutie zástupcov všetkých foriem zasväteného života: od rehoľníkov a rehoľníčok kontemplatívnych i apoštolsky zameraných, cez sekulárne inštitúty a ordo virginum až po rozličné nové formy. Očakáva sa účasť šesťtisíc zasvätených z celého sveta, ktorí budú komunikovať v piatich jazykoch: taliančine, španielčine, angličtine, francúzštine a portugalčine.

Program sa začne 28. januára modlitbovou vigíliou o 18.00 v Bazilike sv. Petra. Nasledujúci deň bude patriť spoločnému stretnutiu v Aule Pavla VI., pri ktorom budú zasvätení spoločne uvažovať o základných prvkoch zasväteného života. Nasledujúce dva dni, 30. a 31. januára, bude mať každá forma zasväteného života vlastný program na rozličných miestach v Ríme. Dňa 1. februára budú mať v Aule Pavla VI. stretnutie so Svätým Otcom Františkom a reflexiu na tému: „Zasvätení dnes, v Cirkvi a vo svete, podnecovaní evanjeliom“. V záverečný deň Roka zasväteného života 2. februára, ktorý je aj sviatkom Obetovania Pána a tradičným Dňom zasväteného života, budú účastníci dopoludnia putovať do pápežských bazilík Sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Popoludní sa všetci stretnú vo Vatikánskej bazilike, kde Rok zasväteného života vyvrcholí svätou omšou, ktorej bude predsedať pápež František.

zdroj: RV-zk-; foto: agensir.it