Predstavitelia piaristických škôl debatovali o budúcom smerovaní

Predstaviť návrhy vízie, ktorá bude smerovať piaristické školy najbližšie desaťročia, bolo cieľom Kalazanského fóra. Uskutočnilo sa v pondelok 30. apríla 2018 v Prievidzi. Zúčastnilo sa na ňom vedenie rehole piaristov, riaditelia a učitelia piaristických škôl. Zhodli sa, že piaristické školy na Slovensku si uvedomujú potrebu nanovo definovať svoje smerovanie.

„Piaristické školy nesú významné dedičstvo nášho zakladateľa, sv. Jozefa Kalazanského. On bol prvý, ktorý prišiel s revolučnou myšlienkou bezplatného školstva, ktorú realizoval tak, že postavil žiaka do stredu záujmu celého procesu vyučovania. Dnes veľmi zreteľne vnímame, že potrebujeme nájsť nový smer v našich školách, pričom zostaneme verní tejto pôvodnej myšlienke,“ hovorí P. Juraj Ďurnek SchP, provinciál rehole.

Na konferencii vystúpil zahraničný hosť, rektor kolégia z Viedne Jean de Dieu Tagne. Predniesol prednášku o vízií a práci ICALDE (Kalazanský inštitút pre právo na vzdelanie). Ubezpečil učiteľov, že veľmi dobre rozumie ich požiadavkám, obavám zo zmeny a častokrát znechuteniu zo systému, ktorý musia školy akceptovať.

Každá z piaristických škôl začala od začiatku roka pracovať na tézach, ktoré sú východiskom pre definovanie vízie piaristických škôl. Vedenie si uvedomuje, že učitelia majú veľmi veľa práce, doba a kultúra sa mení, nároky rodičov na vzdelávanie a výchovu sa menia a práve preto musia vzdelávacie inštitúcie múdro reagovať na túto situáciu, uviedol v správe Andrej Kmotorka.

Výsledkom konferencie bolo predostrenie návrhu vízie piaristických škôl, ktorú budú teraz pedagogický zamestnanci komentovať a pripomienkovať, aby mohla následne dostať definitívnu podobu, a tak mohli piaristické školy pripraviť konkrétny plán a stratégiu realizácie. Výsledkom by malo byť uľahčenie rozhodovacích procesov pri realizovaní rôznych aktivít, ktoré školy robia a taktiež ozrejmenie očakávaní, ktoré rodičia od škôl majú.
Zdroj: tkkbs.sk

-msk-