Viera do vrecka: O Márii trochu inak

O Panne Márii zvyčajne uvažujeme ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás. 

Pozvanie do relácie prijal maltský exorcista a exercitátor – minorita páter Elias Vella, redemptorista Rastislav Dluhý a biblická teologička, saleziánka Dagmar Kráľová.

Predchádzajúce časti Viery do vrecka nájdete na saleziánskom Youtube kanáli.